Исторически речник
отъмьщень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
отъмьщен, отъмьщеньотъмьщенꙗ, отъмьщена, отъмьщеньꙗотъмьщеню, отъмьщенѹ, отъмьщеньюотъмьщенмь, отъмьщеньмь, отъмьщенмъ, отъмьщеньмъ, отъмьщенмь, отъмьщенмъотъмьщен, отъмьщень, отъмьщенотъмьщенꙗ, отъмьщена, отъмьщеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
отъмьщен, отъмьщень, отъмьщенеотъмьщенмъ, отъмьщеньмъ, отъмьщенмь, отъмьщеньмь, отъмьщенмъ, отъмьщенмь, отъмьщеномъ, отъмьщенамъотъмьщен, отъмьщень, отъмьщен, отъмьщенмотъмьщенхъ, отъмьщеньхъ, отъмьщенхь, отъмьщеньхь, отъмьщенхъ, отъмьщенхьотъмьщен, отъмьщеньотъмьщеню, отъмьщенѹ, отъмьщенью
NnDu
отъмьщенма, отъмьщеньма, отъмьщенма, отъмьщенма
отъмьщень -ꙗ ср Отмъщение, мъст подаꙗше кн҄жцꙙ прѣподобьнѹѹмѹ. онь же прмъ  поътъ ...  прославвъ ба. став сꙙ. отъ наꙙтꙗ. же бѣ отъмъштень помсллъ С 559.3—4 Възмездие. стоꙗт хотѣахѫ ꙁа мрьтвьца. кога отъданꙗ аѭште отъ н҄его. кого отъмьштенꙗ ште жва вдѣвъше сьвꙙꙁана бѣжашꙙ С 441.21 Изч С Гр ἀμοιβή отъмьштен отъмъштень Нвб отмъщение ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР