Исторически речник
отъмьщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъмьщатотъмьщаѭ, отъмьщаѫ, отъмьщаѧ, отъмьщаюотъмьщаш, отъмьщаеш, отъмьщаашотъмьщатъ, отъмьщаетъ, отъмьщаатъ, отъмьщать, отъмьщаеть, отъмьщаать, отъмьщат, отъмьщает, отъмьщаатотъмьщамъ, отъмьщаемъ, отъмьщаамъ, отъмьщамь, отъмьщаемь, отъмьщаамь, отъмьщам, отъмьщаем, отъмьщаам, отъмьщамо, отъмьщаемо, отъмьщаамоотъмьщате, отъмьщаете, отъмьщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъмьщаѭтъ, отъмьщаѫтъ, отъмьщаѧтъ, отъмьщаютъ, отъмьщаѭть, отъмьщаѫть, отъмьщаѧть, отъмьщають, отъмьщаѭт, отъмьщаѫт, отъмьщаѧт, отъмьщаютотъмьщавѣ, отъмьщаевѣ, отъмьщаавѣотъмьщата, отъмьщаета, отъмьщаатаотъмьщате, отъмьщаете, отъмьщаатеотъмьщаотъмьща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъмьщамъ, отъмьщамь, отъмьщамотъмьщатеотъмьщавѣотъмьщатаотъмьщахъ, отъмьщахь, отъмьщахотъмьща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъмьщаотъмьщахомъ, отъмьщахомь, отъмьщахом, отъмьщахмꙑотъмьщастеотъмьщашѧ, отъмьщашѫ, отъмьщаша, отъмьщаше, отъмьщахѫотъмьщаховѣотъмьщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъмьщастеотъмьщаахъ, отъмьщахъ, отъмьщаахь, отъмьщахь, отъмьщаах, отъмьщахотъмьщааше, отъмьщашеотъмьщааше, отъмьщашеотъмьщаахомъ, отъмьщахомъ, отъмьщаахомь, отъмьщахомь, отъмьщаахом, отъмьщахомотъмьщаашете, отъмьщашете, отъмьщаасте, отъмьщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъмьщаахѫ, отъмьщахѫ, отъмьщаахѹ, отъмьщахѹотъмьщааховѣ, отъмьщаховѣотъмьщаашета, отъмьщашета, отъмьщааста, отъмьщастаотъмьщаашете, отъмьщашете, отъмьщаасте, отъмьщасте
отъмьщат -отъмьщаѭ -отъмьщаш несв Отмъщавам, въздавам възмездие лѣпо стъ дꙗволомъ ... крьв пролꙗн ... нъ пеально мъ стъ. ꙗко на благодѣан ловѣкомꙿ.  на съпасен дѹшамъ прде  ... отъмьштаѭтꙿ С 396.27 Изч С Гр ἐκδικέω [вар. ἐκδιδάσκω] отъмьштат Нвб отмъщавам ОА АК Дюв ЕтМл БТР АР отмъстявам ВА НГер БТР АР