Исторически речник
отъмьстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъмьсттотъмьщѫ, отъмьщѹотъмьстшотъмьсттъ, отъмьстть, отъмьсттотъмьстмъ, отъмьстмь, отъмьстм, отъмьстмоотъмьстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъмьстѧтъ, отъмьстѧть, отъмьстѧтотъмьствѣотъмьсттаотъмьсттеотъмьстотъмьст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъмьстмъ, отъмьстмь, отъмьстмотъмьсттеотъмьствѣотъмьсттаотъмьстхъ, отъмьстхь, отъмьстхотъмьст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъмьстотъмьстхомъ, отъмьстхомь, отъмьстхом, отъмьстхмꙑотъмьстстеотъмьстшѧ, отъмьстшѫ, отъмьстша, отъмьстше, отъмьстхѫотъмьстховѣотъмьстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъмьстстеотъмьщаахъ, отъмьщахъ, отъмьщаахь, отъмьщахь, отъмьщаах, отъмьщахотъмьщааше, отъмьщашеотъмьщааше, отъмьщашеотъмьщаахомъ, отъмьщахомъ, отъмьщаахомь, отъмьщахомь, отъмьщаахом, отъмьщахомотъмьщаашете, отъмьщашете, отъмьщаасте, отъмьщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъмьщаахѫ, отъмьщахѫ, отъмьщаахѹ, отъмьщахѹотъмьщааховѣ, отъмьщаховѣотъмьщаашета, отъмьщашета, отъмьщааста, отъмьщастаотъмьщаашете, отъмьщашете, отъмьщаасте, отъмьщасте
отъмьстт -отъмьщѫ -отъмьстш св Отмъстя, въздам възмездие поꙿто мѫш ... артемона ... вѣдꙑ ... ꙗко рабъ бож артемонъ отъмьштенъ бѫдетъ С 233.21 Изч С Гр ἐκδικάζω Нвб отмъстя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА