Исторически речник
отъмꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъмꙑватотъмꙑваѭ, отъмꙑваѫ, отъмꙑваѧ, отъмꙑваюотъмꙑваш, отъмꙑваеш, отъмꙑваашотъмꙑватъ, отъмꙑваетъ, отъмꙑваатъ, отъмꙑвать, отъмꙑваеть, отъмꙑваать, отъмꙑват, отъмꙑвает, отъмꙑваатотъмꙑвамъ, отъмꙑваемъ, отъмꙑваамъ, отъмꙑвамь, отъмꙑваемь, отъмꙑваамь, отъмꙑвам, отъмꙑваем, отъмꙑваам, отъмꙑвамо, отъмꙑваемо, отъмꙑваамоотъмꙑвате, отъмꙑваете, отъмꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъмꙑваѭтъ, отъмꙑваѫтъ, отъмꙑваѧтъ, отъмꙑваютъ, отъмꙑваѭть, отъмꙑваѫть, отъмꙑваѧть, отъмꙑвають, отъмꙑваѭт, отъмꙑваѫт, отъмꙑваѧт, отъмꙑваютотъмꙑвавѣ, отъмꙑваевѣ, отъмꙑваавѣотъмꙑвата, отъмꙑваета, отъмꙑваатаотъмꙑвате, отъмꙑваете, отъмꙑваатеотъмꙑваотъмꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъмꙑвамъ, отъмꙑвамь, отъмꙑвамотъмꙑватеотъмꙑвавѣотъмꙑватаотъмꙑвахъ, отъмꙑвахь, отъмꙑвахотъмꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъмꙑваотъмꙑвахомъ, отъмꙑвахомь, отъмꙑвахом, отъмꙑвахмꙑотъмꙑвастеотъмꙑвашѧ, отъмꙑвашѫ, отъмꙑваша, отъмꙑваше, отъмꙑвахѫотъмꙑваховѣотъмꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъмꙑвастеотъмꙑваахъ, отъмꙑвахъ, отъмꙑваахь, отъмꙑвахь, отъмꙑваах, отъмꙑвахотъмꙑвааше, отъмꙑвашеотъмꙑвааше, отъмꙑвашеотъмꙑваахомъ, отъмꙑвахомъ, отъмꙑваахомь, отъмꙑвахомь, отъмꙑваахом, отъмꙑвахомотъмꙑваашете, отъмꙑвашете, отъмꙑваасте, отъмꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъмꙑваахѫ, отъмꙑвахѫ, отъмꙑваахѹ, отъмꙑвахѹотъмꙑвааховѣ, отъмꙑваховѣотъмꙑваашета, отъмꙑвашета, отъмꙑвааста, отъмꙑвастаотъмꙑваашете, отъмꙑвашете, отъмꙑваасте, отъмꙑвасте
отъмꙑват -отъмꙑваѭ -отъмꙑваш несв Отмивам, измивам [образно] ꙇ кръщаемъ сѧ въ стѫѭ троцѭ. въ мѧ оца  сна ꙇ стааго дха. отъмꙑваемъ же пакꙑ грѣхꙑ отъ себѣ. ѩже по кръщень сътворьше СЕ 67b 9—10 Изч СЕ Нвб отмивам несв отмия св ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА