Исторически речник
отъмест сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъмест сѧотъметѫ, отъметѹотъметешотъмететъ, отъмететь, отъмететотъметемъ, отъметемь, отъметем, отъметемоотъметете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъметѫтъ, отъметѹтъ, отъметѫть, отъметѹть, отъметѫт, отъметѹтотъметевѣотъмететаотъмететеотъметотъмет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъметѣмъ, отъметѣмь, отъметѣмотъметѣтеотъметѣвѣотъметѣта*отъметохъ*отъмете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*отъмете*отъметохомъ*отъметосте*отъметошѧ*отъметоховѣ*отъметоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*отъметосте*отъметѣахъ*отъметѣаше*отъметѣаше*отъметѣахомъ*отъметѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отъметѣахѫ*отъметѣаховѣ*отъметѣашета*отъметѣашете
отъмест сѧ -отъметѫ сѧ -отъметеш сѧ св отъметѫще сѧ прич сег деят м мн οἱ ἀϑετοῦντες Тези, които са се отметнали, отстъпили от вяра, учение и под.; отстъпниците, еретиците вѣстъ ома арꙗ. вѣстъ  отъгонтъ ... отвраштаатъ сꙙ събора отъметѫштхъ сꙙ. гнѫшатъ сꙙ которьнааго гласа хъ С 510.4 Изч С Нвб отметна се св отмятам се несв ОА ВА ЕтМл БТР АР