Исторически речник
отълагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отълагатотълагаѭ, отълагаѫ, отълагаѧ, отълагаюотълагаш, отълагаеш, отълагаашотълагатъ, отълагаетъ, отълагаатъ, отълагать, отълагаеть, отълагаать, отълагат, отълагает, отълагаатотълагамъ, отълагаемъ, отълагаамъ, отълагамь, отълагаемь, отълагаамь, отълагам, отълагаем, отълагаам, отълагамо, отълагаемо, отълагаамоотълагате, отълагаете, отълагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отълагаѭтъ, отълагаѫтъ, отълагаѧтъ, отълагаютъ, отълагаѭть, отълагаѫть, отълагаѧть, отълагають, отълагаѭт, отълагаѫт, отълагаѧт, отълагаютотълагавѣ, отълагаевѣ, отълагаавѣотълагата, отълагаета, отълагаатаотълагате, отълагаете, отълагаатеотълагаотълага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отълагамъ, отълагамь, отълагамотълагатеотълагавѣотълагатаотълагахъ, отълагахь, отълагахотълага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отълагаотълагахомъ, отълагахомь, отълагахом, отълагахмꙑотълагастеотълагашѧ, отълагашѫ, отълагаша, отълагаше, отълагахѫотълагаховѣотълагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отълагастеотълагаахъ, отълагахъ, отълагаахь, отълагахь, отълагаах, отълагахотълагааше, отълагашеотълагааше, отълагашеотълагаахомъ, отълагахомъ, отълагаахомь, отълагахомь, отълагаахом, отълагахомотълагаашете, отълагашете, отълагаасте, отълагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отълагаахѫ, отълагахѫ, отълагаахѹ, отълагахѹотълагааховѣ, отълагаховѣотълагаашета, отълагашета, отълагааста, отълагастаотълагаашете, отълагашете, отълагаасте, отълагасте
отълагат -отълагаѭ -отълагаш несв 1. Отхвърлям, отмахвам [образно] да съ рꙁъ съвламъ сꙙ. нъ ветъхаго ловѣка отълагамъ. тьлѣмааго похотьм прѣльст. хвалмъ тꙙ г съ сеѭ рꙁоѭ С 90.20—21 2. Отказвам, не се съгласявам молꙗаше го вьвест ѭ. ономѹ же не хотꙙштѹ.  на мноꙁѣ то сътворт. отълагаѭштѹ. прѣбꙑвааше бе стѹда тлъкѫшт С 515.10— 11 Изч С Гр ἀποτίϑεμαι ὑπερτίϑεμαι Нвб отлагам несв отложа св ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР