Исторически речник
отъдѣлт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъдѣлт сѧотъдѣлѭ, отъдѣлѧ, отъдѣлюотъдѣлшотъдѣлтъ, отъдѣлть, отъдѣлтотъдѣлмъ, отъдѣлмь, отъдѣлм, отъдѣлмоотъдѣлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъдѣлѧтъ, отъдѣлѧть, отъдѣлѧтотъдѣлвѣотъдѣлтаотъдѣлтеотъдѣлотъдѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъдѣлмъ, отъдѣлмь, отъдѣлмотъдѣлтеотъдѣлвѣотъдѣлтаотъдѣлхъ, отъдѣлхь, отъдѣлхотъдѣл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъдѣлотъдѣлхомъ, отъдѣлхомь, отъдѣлхом, отъдѣлхмꙑотъдѣлстеотъдѣлшѧ, отъдѣлшѫ, отъдѣлша, отъдѣлше, отъдѣлхѫотъдѣлховѣотъдѣлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъдѣлстеотъдѣлꙗахъ, отъдѣлѣахъ, отъдѣлаахъ, отъдѣлѣхъ, отъдѣлꙗхъ, отъдѣлѧахъ, отъдѣлѧхъ, отъдѣлꙗахь, отъдѣлѣахь, отъдѣлаахь, отъдѣлѣхь, отъдѣлꙗхь, отъдѣлѧахь, отъдѣлѧхь, отъдѣлꙗах, отъдѣлѣах, отъдѣлаах, отъдѣлѣх, отъдѣлꙗх, отъдѣлѧах, отъдѣлѧхотъдѣлꙗаше, отъдѣлѣаше, отъдѣлааше, отъдѣлѣше, отъдѣлꙗше, отъдѣлѧаше, отъдѣлѧшеотъдѣлꙗаше, отъдѣлѣаше, отъдѣлааше, отъдѣлѣше, отъдѣлꙗше, отъдѣлѧаше, отъдѣлѧшеотъдѣлꙗахомъ, отъдѣлѣахомъ, отъдѣлаахомъ, отъдѣлѣхомъ, отъдѣлꙗхомъ, отъдѣлѧахомъ, отъдѣлѧхомъ, отъдѣлꙗахомь, отъдѣлѣахомь, отъдѣлаахомь, отъдѣлѣхомь, отъдѣлꙗхомь, отъдѣлѧахомь, отъдѣлѧхомь, отъдѣлꙗахом, отъдѣлѣахом, отъдѣлаахом, отъдѣлѣхом, отъдѣлꙗхом, отъдѣлѧахом, отъдѣлѧхомотъдѣлꙗашете, отъдѣлѣашете, отъдѣлаашете, отъдѣлѣшете, отъдѣлꙗшете, отъдѣлꙗасте, отъдѣлѣасте, отъдѣлаасте, отъдѣлѣсте, отъдѣлꙗсте, отъдѣлѧасте, отъдѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъдѣлꙗахѫ, отъдѣлѣахѫ, отъдѣлаахѫ, отъдѣлѣхѫ, отъдѣлꙗхѫ, отъдѣлꙗахѹ, отъдѣлѣахѹ, отъдѣлаахѹ, отъдѣлѣхѹ, отъдѣлꙗхѹ, отъдѣлѧахѹ, отъдѣлѧхѹотъдѣлꙗаховѣ, отъдѣлѣаховѣ, отъдѣлааховѣ, отъдѣлѣховѣ, отъдѣлꙗховѣ, отъдѣлѧаховѣ, отъдѣлѧховѣотъдѣлꙗашета, отъдѣлѣашета, отъдѣлаашета, отъдѣлѣшета, отъдѣлꙗшета, отъдѣлꙗаста, отъдѣлѣаста, отъдѣлааста, отъдѣлѣста, отъдѣлꙗста, отъдѣлѧаста, отъдѣлѧстаотъдѣлꙗашете, отъдѣлѣашете, отъдѣлаашете, отъдѣлѣшете, отъдѣлꙗшете, отъдѣлꙗасте, отъдѣлѣасте, отъдѣлаасте, отъдѣлѣсте, отъдѣлꙗсте, отъдѣлѧасте, отъдѣлѧсте
отъдѣлт сѧ -отъдѣлѭ сѧ -отъдѣлш сѧ св Отделя се, отдалеча се, отстраня се ѡтъ сѫмьнѣнꙿна мѣста. ѡтълѫ сѧ ꙇ отъдѣл. ѹстꙑд сѧ. ѡбраꙁа обраꙁованааго. рѫкоѭ бжеѭ СЕ 54b 18—19 Изч СЕ Гр ἀπαλλάσσομαι Нвб отделя [се] св отделям [се] несв ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА