Исторически речник
отъдꙑхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъдꙑхатотъдꙑшѫ, отъдꙑхаѭ, отъдꙑхаѫ, отъдꙑхаѧ, отъдꙑшѹ, отъдꙑхаюотъдꙑшеш, отъдꙑхаш, отъдꙑхаешотъдꙑшетъ, отъдꙑхатъ, отъдꙑхаетъ, отъдꙑшеть, отъдꙑхать, отъдꙑхаеть, отъдꙑшет, отъдꙑхат, отъдꙑхаетотъдꙑшемъ, отъдꙑхамъ, отъдꙑхаемъ, отъдꙑшемь, отъдꙑхамь, отъдꙑхаемь, отъдꙑшем, отъдꙑхам, отъдꙑхаем, отъдꙑшемо, отъдꙑхамо, отъдꙑхаемоотъдꙑшете, отъдꙑхате, отъдꙑхаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъдꙑшѫтъ, отъдꙑхаѭтъ, отъдꙑхаѫтъ, отъдꙑхаѧтъ, отъдꙑшѹтъ, отъдꙑхаютъ, отъдꙑшѫть, отъдꙑхаѭть, отъдꙑхаѫть, отъдꙑхаѧть, отъдꙑшѹть, отъдꙑхають, отъдꙑшѫт, отъдꙑхаѭт, отъдꙑхаѫт, отъдꙑхаѧт, отъдꙑшѹт, отъдꙑхаютотъдꙑшевѣ, отъдꙑхавѣ, отъдꙑхаевѣотъдꙑшета, отъдꙑхата, отъдꙑхаетаотъдꙑшете, отъдꙑхате, отъдꙑхаетеотъдꙑш, отъдꙑхаотъдꙑш, отъдꙑха
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъдꙑшмъ, отъдꙑхамъ, отъдꙑшѣмъ, отъдꙑшамъ, отъдꙑшмь, отъдꙑхамь, отъдꙑшѣмь, отъдꙑшамь, отъдꙑшм, отъдꙑхам, отъдꙑшѣм, отъдꙑшамотъдꙑште, отъдꙑхате, отъдꙑшѣте, отъдꙑшатеотъдꙑшвѣ, отъдꙑхавѣ, отъдꙑшѣвѣ, отъдꙑшавѣотъдꙑшта, отъдꙑхата, отъдꙑшѣта, отъдꙑшатаотъдꙑхахъ, отъдꙑхахь, отъдꙑхахотъдꙑха
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъдꙑхаотъдꙑхахомъ, отъдꙑхахомь, отъдꙑхахом, отъдꙑхахмꙑотъдꙑхастеотъдꙑхашѧ, отъдꙑхашѫ, отъдꙑхаша, отъдꙑхаше, отъдꙑхахѫотъдꙑхаховѣотъдꙑхаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъдꙑхастеотъдꙑхаахъ, отъдꙑхахъ, отъдꙑхаахь, отъдꙑхахь, отъдꙑхаах, отъдꙑхахотъдꙑхааше, отъдꙑхашеотъдꙑхааше, отъдꙑхашеотъдꙑхаахомъ, отъдꙑхахомъ, отъдꙑхаахомь, отъдꙑхахомь, отъдꙑхаахом, отъдꙑхахомотъдꙑхаашете, отъдꙑхашете, отъдꙑхаасте, отъдꙑхасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъдꙑхаахѫ, отъдꙑхахѫ, отъдꙑхаахѹ, отъдꙑхахѹотъдꙑхааховѣ, отъдꙑхаховѣотъдꙑхаашета, отъдꙑхашета, отъдꙑхааста, отъдꙑхастаотъдꙑхаашете, отъдꙑхашете, отъдꙑхаасте, отъдꙑхасте
отъдꙑхат -отъдꙑхаѭ -отъдꙑхаш несв Поемам въздух, дишам днъ отꙿ вонъ ѹдар  по главѣ велꙿм ꙗкоже врѣдт го ... рѫцѣ же ѹдарьшѹѹмѹ го.  ребра обꙙтршꙙ сꙙ. ꙗкоже два мѹ отъдꙑхат С 139.11 Изч С Гр ἀναπνέω Нвб отдихна, отдихам, отдишам диал ОА НТ Дюв НГер ДА Срв отдъхна св отдъхвам несв ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА