Исторически речник
отъдот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъдототъдоѭ, отъдоѧ, отъдоѫ, отъдоюотъдошотъдотъ, отъдоть, отъдототъдомъ, отъдомь, отъдом, отъдомоотъдоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъдоѧтъ, отъдоѧть, отъдоѧтотъдовѣотъдотаотъдотеотъдоотъдо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъдомъ, отъдомь, отъдомотъдотеотъдовѣотъдотаотъдохъ, отъдохь, отъдохотъдо
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъдоотъдохомъ, отъдохомь, отъдохом, отъдохмꙑотъдостеотъдошѧ, отъдошѫ, отъдоша, отъдоше, отъдохѫотъдоховѣотъдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъдосте*отъдоꙗахъ*отъдоꙗаше*отъдоꙗаше*отъдоꙗахомъ*отъдоꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отъдоꙗахѫ*отъдоꙗаховѣ*отъдоꙗашета*отъдоꙗашете
отъдот -отъдоѭ -отъдош св мин страд същ отъдоеное ср ед τὸ ἀπογεγαλακτισμένον За дете, което вече не се кърми — откърменото, отбитото аште не съмѣрѣахъ сѩ нъ вьꙁнѣсъ на дшѫ моѭ. ѣко отъдоеное на матерь своѭ СП 130.2 Изч СП Нвб отдоя ’откърмя, отгледам’ диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА