Исторически речник
отъгонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъгонтотъгонѭ, отъгонѧ, отъгонюотъгоншотъгонтъ, отъгонть, отъгонтотъгонмъ, отъгонмь, отъгонм, отъгонмоотъгонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъгонѧтъ, отъгонѧть, отъгонѧтотъгонвѣотъгонтаотъгонтеотъгонотъгон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъгонмъ, отъгонмь, отъгонмотъгонтеотъгонвѣотъгонтаотъгонхъ, отъгонхь, отъгонхотъгон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъгонотъгонхомъ, отъгонхомь, отъгонхом, отъгонхмꙑотъгонстеотъгоншѧ, отъгоншѫ, отъгонша, отъгонше, отъгонхѫотъгонховѣотъгонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъгонстеотъгонꙗахъ, отъгонѣахъ, отъгонаахъ, отъгонѣхъ, отъгонꙗхъ, отъгонѧахъ, отъгонѧхъ, отъгонꙗахь, отъгонѣахь, отъгонаахь, отъгонѣхь, отъгонꙗхь, отъгонѧахь, отъгонѧхь, отъгонꙗах, отъгонѣах, отъгонаах, отъгонѣх, отъгонꙗх, отъгонѧах, отъгонѧхотъгонꙗаше, отъгонѣаше, отъгонааше, отъгонѣше, отъгонꙗше, отъгонѧаше, отъгонѧшеотъгонꙗаше, отъгонѣаше, отъгонааше, отъгонѣше, отъгонꙗше, отъгонѧаше, отъгонѧшеотъгонꙗахомъ, отъгонѣахомъ, отъгонаахомъ, отъгонѣхомъ, отъгонꙗхомъ, отъгонѧахомъ, отъгонѧхомъ, отъгонꙗахомь, отъгонѣахомь, отъгонаахомь, отъгонѣхомь, отъгонꙗхомь, отъгонѧахомь, отъгонѧхомь, отъгонꙗахом, отъгонѣахом, отъгонаахом, отъгонѣхом, отъгонꙗхом, отъгонѧахом, отъгонѧхомотъгонꙗашете, отъгонѣашете, отъгонаашете, отъгонѣшете, отъгонꙗшете, отъгонꙗасте, отъгонѣасте, отъгонаасте, отъгонѣсте, отъгонꙗсте, отъгонѧасте, отъгонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъгонꙗахѫ, отъгонѣахѫ, отъгонаахѫ, отъгонѣхѫ, отъгонꙗхѫ, отъгонꙗахѹ, отъгонѣахѹ, отъгонаахѹ, отъгонѣхѹ, отъгонꙗхѹ, отъгонѧахѹ, отъгонѧхѹотъгонꙗаховѣ, отъгонѣаховѣ, отъгонааховѣ, отъгонѣховѣ, отъгонꙗховѣ, отъгонѧаховѣ, отъгонѧховѣотъгонꙗашета, отъгонѣашета, отъгонаашета, отъгонѣшета, отъгонꙗшета, отъгонꙗаста, отъгонѣаста, отъгонааста, отъгонѣста, отъгонꙗста, отъгонѧаста, отъгонѧстаотъгонꙗашете, отъгонѣашете, отъгонаашете, отъгонѣшете, отъгонꙗшете, отъгонꙗасте, отъгонѣасте, отъгонаасте, отъгонѣсте, отъгонꙗсте, отъгонѧасте, отъгонѧсте
отъгонт -отъгонѭ -отъгонш несв Гоня, прогонвам, пропъждам някого вѣстъ ома арꙗ. вѣстъ  отъгонтъ. н прмлетъ ьст блаꙁньнꙙ С 510.1 прхаждаахѫ же ꙁвѣр  пьс.  пьтцꙙ небесьнꙑѧ.  сѣдѣахѫ окрѫгꙿ тѣлесѹ ю. ꙗкоже  мѹхꙑ отъ н҄ею отъгонт С 15.1 Образно. вь все врѣмꙙ освѣштатъ съꙁъданѫѭ. вьсѫ тьмѫ отъгон отъ вьсел҄енꙑѧ. нѣстъ тъмꙑ по н҄емь тъма го не омратъ С 509.5 потомь кра отъпадаѭт. (!) тѣла. ꙗкоже огн҄емъ горѫштемъ. отъгонма бо топлота отъ конецъ тѣла.  въбѣгаѭшт въ глѫбнѫ ꙙст. оть н҄хъже отъстѫпла С 89.24—25 Прен.Лекувам, церя [болест, недъг и под.]. тꙑ ес бъ нашъ. млоствъ. ꙇ отъдаѩ грѣхꙑ. ꙇ отъгонѧ недѫгꙑ. ꙇ ѩꙁѧ  болѣꙁн. ꙇ отъ съмрът ꙇꙁбавлѣѩ СЕ 27b 18—19 есе мѫжь вьстокъ мꙙ го. днѣмъ словомъ отъгонꙙ страст. дноѭ бесѣдоѭ прогонꙙ недѫгꙑ С 476.11 Изч СЕ С Гр ἀπελαύνω διώκω ἀποδιώκω ἀποσοβέω Нвб отгоня, отгонвам, отгоням диал ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА