Исторически речник
отъвьсѫдѣ  
отъвьсѫдѣ нареч 1. Отвсякъде, от всички страни ꙇс ... не можааше ѣвѣ въ градъ вьнт. нъ вьнѣ въ пѹстѣхъ мѣстѣхъ бѣ. ꙇ прхождахѫ къ немѹ отъ въсѫдѣ М Мк 1.45 З 2. Напълно, съвсем  отъвьсѫдѣ съдръжѣ сꙙ. како сьрꙙштѫ се дѣꙗн. кꙑ л обрꙙштѫ сходъ словѹ. акꙑ  жва проповѣда омѫ нъ гробь сѫпротвꙿ С 508.16 Изч М З С Гр πάντοϑεν πανταχόϑεν отъ въсѫдѣ отьвьсѫдѣ Нвб отвсъде остар диал НТ ЕтМл РРОДД отсъда диал ДА отсъдека диал ДА