Исторически речник
отъвьсѫдѹ  
отъвьсѫдѹ нареч 1. Отвсякъде, от всички страни вьс сѫтъ отъвьсѫдѹ подаѭште себѣ отеьство С 84.8 како дръꙁнѫ хѹлт бога. тае цѣсарь събъравъ отъвьсѫдѹ стꙑѧ епскѹпꙑ. въ нк҄ескꙑ градъ С 188.26 отъвсѫдѹ събраахѫ сꙙ к н҄емѹ. болѣꙁньн.  врѣдъ мѫшт С 556.4 ѹ манастꙑра стааго събрашꙙ сꙙ народ мноꙁ. вѣрꙿномъ ловѣкомъ пршедꙿшемъ отъвсѫдѹ С 568.4 вьсѣхъ хъ трьпꙙ врѣмена. о комꙿжде бо окꙑ о себѣ пеааше сꙙ.  отъвꙿсѫдѹ отъ многꙑхъ влѣкомъ. ꙗкоже кꙿ н҄мъ обратт сꙙ С 557.16  прхождаахѫ отъвьсѫдѹ къ н҄емѹ по вьсꙙ дьн С 205.28  мраьна  тьмьна вьꙁдѹха сътворста. ꙗкоже ꙁждѫштїмъ съсѫдꙑ.  вса ѫжа отъвьсѫдѹ отътръгнѫт сꙙ С 52.25—26 такъ даръ данъ бꙑстъ странамъ хъ. вѣрн же мноꙁ прходѣахѫ кꙿ н҄емѹ. отъвьсѫдꙋ беꙁъ вьсѣкоѧ страст сѫште  болѣꙁн С 568.25 2. Напълно, съвсем отꙿпад съ свом сѫпостатьм ... народа свободхъ твоѧ пакост. ште мало  отъвьсѫдѹ тꙙ раꙁорѫ С 512.19 Изч С Гр πάντοϑεν πανταχόϑεν πανταχῶσε отъвьсѫдꙋ отъвьсѫдѹ отъвсѫдѹ отъвꙿсѫдѹ Нвб отвсъду остар диал ВА НГер ЕтМл