Исторически речник
отъвлѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъвлѣщотъвлѣкѫ, отъвлѣкѹотъвлѣешотъвлѣетъ, отъвлѣеть, отъвлѣетотъвлѣемъ, отъвлѣемь, отъвлѣем, отъвлѣемоотъвлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъвлѣкѫтъ, отъвлѣкѹтъ, отъвлѣкѫть, отъвлѣкѹть, отъвлѣкѫт, отъвлѣкѹтотъвлѣевѣотъвлѣетаотъвлѣетеотъвлѣцотъвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъвлѣцѣмъ, отъвлѣцѣмь, отъвлѣцѣмотъвлѣцѣтеотъвлѣцѣвѣотъвлѣцѣтаотъвлѣхъ, отъвлѣкохъ, отъвлѣхь, отъвлѣкохь, отъвлѣх, отъвлѣкохотъвлее, отъвлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъвлее, отъвльеотъвлѣхомъ, отъвлѣкохомъ, отъвлѣхомь, отъвлѣкохомь, отъвлѣхом, отъвлѣкохом, отъвлѣкохмꙑотъвлѣсте, отъвлѣкостеотъвлѣшѧ, отъвлѣкошѧ, отъвлѣшѫ, отъвлѣкошѫ, отъвлѣша, отъвлѣкоша, отъвлѣше, отъвлѣкоше, отъвлѣкохѫотъвлѣховѣ, отъвлѣкоховѣотъвлѣста, отъвлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъвлѣсте, отъвлѣкостеотъвлѣаахъ, отъвлѣахъ, отъвлѣѣхъ, отъвлѣаахь, отъвлѣахь, отъвлѣѣхь, отъвлѣаах, отъвлѣах, отъвлѣѣхотъвлѣааше, отъвлѣаше, отъвлѣѣшеотъвлѣааше, отъвлѣаше, отъвлѣѣшеотъвлѣаахомъ, отъвлѣахомъ, отъвлѣѣхомъ, отъвлѣаахомь, отъвлѣахомь, отъвлѣѣхомь, отъвлѣаахом, отъвлѣахом, отъвлѣѣхомотъвлѣаашете, отъвлѣашете, отъвлѣѣшете, отъвлѣаасте, отъвлѣасте, отъвлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвлѣаахѫ, отъвлѣахѫ, отъвлѣѣхѫ, отъвлѣаахѹ, отъвлѣахѹ, отъвлѣѣхѹотъвлѣааховѣ, отъвлѣаховѣ, отъвлѣѣховѣотъвлѣаашета, отъвлѣашета, отъвлѣѣшета, отъвлѣааста, отъвлѣаста, отъвлѣѣстаотъвлѣаашете, отъвлѣашете, отъвлѣѣшете, отъвлѣаасте, отъвлѣасте, отъвлѣѣсте
отъвлѣщ -отъвлѣкѫ -отъвлѣеш св Изопна, обтегна ѣще не обратіте сѩ орѫжъе свое оцѣстітъ. лѫкъ своі отъвлѣе  ѹготова і.  въ немъ ѹготова съсѫдꙑ съмрътънꙑїѩ. стрѣлꙑ своѩ горѫщімъ съдѣла СП 7.13—14 Изч СП Гр ἐντείνω Нвб Срв отвлека ОА ВА ЕтМл БТР АР