Исторически речник
отъвалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъвалтотъвалѭ, отъвалѧ, отъвалюотъвалшотъвалтъ, отъвалть, отъвалтотъвалмъ, отъвалмь, отъвалм, отъвалмоотъвалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъвалѧтъ, отъвалѧть, отъвалѧтотъвалвѣотъвалтаотъвалтеотъвалотъвал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъвалмъ, отъвалмь, отъвалмотъвалтеотъвалвѣотъвалтаотъвалхъ, отъвалхь, отъвалхотъвал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъвалотъвалхомъ, отъвалхомь, отъвалхом, отъвалхмꙑотъвалстеотъвалшѧ, отъвалшѫ, отъвалша, отъвалше, отъвалхѫотъвалховѣотъвалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъвалстеотъвалꙗахъ, отъвалѣахъ, отъвалаахъ, отъвалѣхъ, отъвалꙗхъ, отъвалѧахъ, отъвалѧхъ, отъвалꙗахь, отъвалѣахь, отъвалаахь, отъвалѣхь, отъвалꙗхь, отъвалѧахь, отъвалѧхь, отъвалꙗах, отъвалѣах, отъвалаах, отъвалѣх, отъвалꙗх, отъвалѧах, отъвалѧхотъвалꙗаше, отъвалѣаше, отъвалааше, отъвалѣше, отъвалꙗше, отъвалѧаше, отъвалѧшеотъвалꙗаше, отъвалѣаше, отъвалааше, отъвалѣше, отъвалꙗше, отъвалѧаше, отъвалѧшеотъвалꙗахомъ, отъвалѣахомъ, отъвалаахомъ, отъвалѣхомъ, отъвалꙗхомъ, отъвалѧахомъ, отъвалѧхомъ, отъвалꙗахомь, отъвалѣахомь, отъвалаахомь, отъвалѣхомь, отъвалꙗхомь, отъвалѧахомь, отъвалѧхомь, отъвалꙗахом, отъвалѣахом, отъвалаахом, отъвалѣхом, отъвалꙗхом, отъвалѧахом, отъвалѧхомотъвалꙗашете, отъвалѣашете, отъвалаашете, отъвалѣшете, отъвалꙗшете, отъвалꙗасте, отъвалѣасте, отъвалаасте, отъвалѣсте, отъвалꙗсте, отъвалѧасте, отъвалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвалꙗахѫ, отъвалѣахѫ, отъвалаахѫ, отъвалѣхѫ, отъвалꙗхѫ, отъвалꙗахѹ, отъвалѣахѹ, отъвалаахѹ, отъвалѣхѹ, отъвалꙗхѹ, отъвалѧахѹ, отъвалѧхѹотъвалꙗаховѣ, отъвалѣаховѣ, отъвалааховѣ, отъвалѣховѣ, отъвалꙗховѣ, отъвалѧаховѣ, отъвалѧховѣотъвалꙗашета, отъвалѣашета, отъвалаашета, отъвалѣшета, отъвалꙗшета, отъвалꙗаста, отъвалѣаста, отъвалааста, отъвалѣста, отъвалꙗста, отъвалѧаста, отъвалѧстаотъвалꙗашете, отъвалѣашете, отъвалаашете, отъвалѣшете, отъвалꙗшете, отъвалꙗасте, отъвалѣасте, отъвалаасте, отъвалѣсте, отъвалꙗсте, отъвалѧасте, отъвалѧсте
отъвалт -отъвалѭ -отъвалш св Отваля, отмахна, отъркуля [камък и под.] ꙇ се трѫсъ бꙑстъ вел. анћл бо гнь съшедъ с нбсе. ꙇ прстѫпь отъвал камень отъ двьре гроба М Мт 28.2 З,А, СК. Срв. С 444.23 ꙇ въꙁьрѣвъшѧ вдѣшѧ ѣко отъваленъ бѣ камень. бѣ бо веле ѕѣло М Мк 16.4 З А обрѣтѫ же камень отъваленъ отъ гроба М Лк 24.2 З А повелѣ стоѧштмъ тѹ ждомъ отъвалт камꙑкъ С 316.17 Срв. С316.24—25  отъвалвъше камꙑ. вьлѣꙁошꙙ въ гробъ. деже бѣаше ѹмьрꙑ снъ хъ С 537.1 реете горѣ се вьстан врьꙁ сꙙ въ море. тако бѫдетъ вамъ. како нꙑнꙗ самꙿ не можеш отъвалт камꙑка С 316.21 М З А СК С Гр ἀποκυλίω αἴρω ѡтъвалт оⷮвалт ѿваліт Нвб отваля ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР ДА