Исторически речник
отъвал҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
отъвал҄ен, отъвал҄еньотъвал҄енꙗ, отъвал҄ена, отъвал҄еньꙗотъвал҄еню, отъвал҄енѹ, отъвал҄еньюотъвал҄енмь, отъвал҄еньмь, отъвал҄енмъ, отъвал҄еньмъ, отъвал҄енмь, отъвал҄енмъотъвал҄ен, отъвал҄ень, отъвал҄енотъвал҄енꙗ, отъвал҄ена, отъвал҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
отъвал҄ен, отъвал҄ень, отъвал҄енеотъвал҄енмъ, отъвал҄еньмъ, отъвал҄енмь, отъвал҄еньмь, отъвал҄енмъ, отъвал҄енмь, отъвал҄еномъ, отъвал҄енамъотъвал҄ен, отъвал҄ень, отъвал҄ен, отъвал҄енмотъвал҄енхъ, отъвал҄еньхъ, отъвал҄енхь, отъвал҄еньхь, отъвал҄енхъ, отъвал҄енхьотъвал҄ен, отъвал҄еньотъвал҄еню, отъвал҄енѹ, отъвал҄енью
NnDu
отъвал҄енма, отъвал҄еньма, отъвал҄енма, отъвал҄енма
отъвал҄ень -ꙗ ср Отваляне, отмахване, отъркулване по отъвал҄ен камꙑка. вьꙁьрѣвъ на небо рее. отье благодарѫ тꙙ. ꙗко ѹслꙑша мене. къгда же мол сꙙ С 316.28 Изч С Гр τὸ ἀποκυλῖσαι отъвал҄ен Нвб Срв отваляне ЕтМл