Исторически речник
отъбѣгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъбѣгатотъбѣгаѭ, отъбѣгаѫ, отъбѣгаѧ, отъбѣгаюотъбѣгаш, отъбѣгаеш, отъбѣгаашотъбѣгатъ, отъбѣгаетъ, отъбѣгаатъ, отъбѣгать, отъбѣгаеть, отъбѣгаать, отъбѣгат, отъбѣгает, отъбѣгаатотъбѣгамъ, отъбѣгаемъ, отъбѣгаамъ, отъбѣгамь, отъбѣгаемь, отъбѣгаамь, отъбѣгам, отъбѣгаем, отъбѣгаам, отъбѣгамо, отъбѣгаемо, отъбѣгаамоотъбѣгате, отъбѣгаете, отъбѣгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъбѣгаѭтъ, отъбѣгаѫтъ, отъбѣгаѧтъ, отъбѣгаютъ, отъбѣгаѭть, отъбѣгаѫть, отъбѣгаѧть, отъбѣгають, отъбѣгаѭт, отъбѣгаѫт, отъбѣгаѧт, отъбѣгаютотъбѣгавѣ, отъбѣгаевѣ, отъбѣгаавѣотъбѣгата, отъбѣгаета, отъбѣгаатаотъбѣгате, отъбѣгаете, отъбѣгаатеотъбѣгаотъбѣга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъбѣгамъ, отъбѣгамь, отъбѣгамотъбѣгатеотъбѣгавѣотъбѣгатаотъбѣгахъ, отъбѣгахь, отъбѣгахотъбѣга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъбѣгаотъбѣгахомъ, отъбѣгахомь, отъбѣгахом, отъбѣгахмꙑотъбѣгастеотъбѣгашѧ, отъбѣгашѫ, отъбѣгаша, отъбѣгаше, отъбѣгахѫотъбѣгаховѣотъбѣгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъбѣгастеотъбѣгаахъ, отъбѣгахъ, отъбѣгаахь, отъбѣгахь, отъбѣгаах, отъбѣгахотъбѣгааше, отъбѣгашеотъбѣгааше, отъбѣгашеотъбѣгаахомъ, отъбѣгахомъ, отъбѣгаахомь, отъбѣгахомь, отъбѣгаахом, отъбѣгахомотъбѣгаашете, отъбѣгашете, отъбѣгаасте, отъбѣгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъбѣгаахѫ, отъбѣгахѫ, отъбѣгаахѹ, отъбѣгахѹотъбѣгааховѣ, отъбѣгаховѣотъбѣгаашета, отъбѣгашета, отъбѣгааста, отъбѣгастаотъбѣгаашете, отъбѣгашете, отъбѣгаасте, отъбѣгасте
отъбѣгат -отъбѣгаѭ -отъбѣгаш несв Отбягвам, избягвам не отъбѣгатъ отъ сѫжденꙑхъ пръстъ нашхъ С 506.22 касаѭшт бо сꙙ рѫцѣ стааго отъбѣгааше дхъ въ нъ ѹдъ.  пакꙑ отътѫдѣ прѣсꙙжѫштама рѫкама стааго С 567.15 (...)тъ ꙁьловѣрьн отьбѣгат с(...) МЛ А 10 Изч С МЛ Гр φλέγω [вар. φεύγω] отьбѣгат Нвб отбягам диал НТ ДА Срв отбягвам ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА