Исторически речник
отрѣшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отрѣшатотрѣшаѭ, отрѣшаѫ, отрѣшаѧ, отрѣшаюотрѣшаш, отрѣшаеш, отрѣшаашотрѣшатъ, отрѣшаетъ, отрѣшаатъ, отрѣшать, отрѣшаеть, отрѣшаать, отрѣшат, отрѣшает, отрѣшаатотрѣшамъ, отрѣшаемъ, отрѣшаамъ, отрѣшамь, отрѣшаемь, отрѣшаамь, отрѣшам, отрѣшаем, отрѣшаам, отрѣшамо, отрѣшаемо, отрѣшаамоотрѣшате, отрѣшаете, отрѣшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отрѣшаѭтъ, отрѣшаѫтъ, отрѣшаѧтъ, отрѣшаютъ, отрѣшаѭть, отрѣшаѫть, отрѣшаѧть, отрѣшають, отрѣшаѭт, отрѣшаѫт, отрѣшаѧт, отрѣшаютотрѣшавѣ, отрѣшаевѣ, отрѣшаавѣотрѣшата, отрѣшаета, отрѣшаатаотрѣшате, отрѣшаете, отрѣшаатеотрѣшаотрѣша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отрѣшамъ, отрѣшамь, отрѣшамотрѣшатеотрѣшавѣотрѣшатаотрѣшахъ, отрѣшахь, отрѣшахотрѣша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отрѣшаотрѣшахомъ, отрѣшахомь, отрѣшахом, отрѣшахмꙑотрѣшастеотрѣшашѧ, отрѣшашѫ, отрѣшаша, отрѣшаше, отрѣшахѫотрѣшаховѣотрѣшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отрѣшастеотрѣшаахъ, отрѣшахъ, отрѣшаахь, отрѣшахь, отрѣшаах, отрѣшахотрѣшааше, отрѣшашеотрѣшааше, отрѣшашеотрѣшаахомъ, отрѣшахомъ, отрѣшаахомь, отрѣшахомь, отрѣшаахом, отрѣшахомотрѣшаашете, отрѣшашете, отрѣшаасте, отрѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отрѣшаахѫ, отрѣшахѫ, отрѣшаахѹ, отрѣшахѹотрѣшааховѣ, отрѣшаховѣотрѣшаашета, отрѣшашета, отрѣшааста, отрѣшастаотрѣшаашете, отрѣшашете, отрѣшаасте, отрѣшасте
отрѣшат -отрѣшаѭ -отрѣшаш несв 1. Отвързвам, развързвам едн отъ стоѩштхъ тѹ глашѧ ма то дѣата отрѣшаѭща жрѣбецъ М Мк 11.5 З ꙇдете же  обрѣтете жрѣбецъ првѧꙁанъ пр двьрехъ. вьнѣ на распѫт. ꙇ отрѣшаашете  М Мк 11.4 З отрѣшаѭштема же ма жрѣбѧ. рѣшѧ господе его къ нма. ъто отрѣшаата жрѣбѧ М Лк 19.33 З лцемѣр. къждо васъ въ соботѫ. не отрѣшаатъ л своего волѹ л осъла отъ ѣсл.  ведъ напаѣатъ М Лк 13.15 З А СК Образно. велш владꙑко да вьꙁнесемъ ѹстъ нашхъ врата. ꙗже тꙑ днъ сътворлъ с. въходш ловѣколюбьствомъ ꙗкоже бѣ. въходш отрѣшаш беꙁакон. сьвѫꙁꙑ С 507.10 2. Прен. Освобождавам, избавям, спасявам пакꙑ свободь бъꙇⷭ҇ къ. ꙇмьже ꙇ бѣ съвѧꙁала съмрьть тѣмь же бесъмрьтье обрѣте. ꙇмьже бо бѣ осѫжденъ тѣмь же сѧ і отрѣшааше К 10b 6—7 отрѣшат сѧ Изч М З А СК К С Гр λύω отърѣшат Нвб отрешвам, отреша диал Дюв НГер ЕтМл ДА