Исторически речник
отрьт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отрьтотьрѫ, отърѫ, отьрѹ, отърѹотьреш, отърешотьретъ, отъретъ, отьреть, отъреть, отьрет, отъретотьремъ, отъремъ, отьремь, отъремь, отьрем, отърем, отьремо, отъремоотьрете, отърете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отьрѫтъ, отърѫтъ, отьрѹтъ, отърѹтъ, отьрѫть, отърѫть, отьрѹть, отърѹть, отьрѫт, отърѫт, отьрѹт, отърѹтотьревѣ, отъревѣотьрета, отъретаотьрете, отъретеотьр, отъротьр, отър
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отьрѣмъ, отьрмъ, отьрѣмь, отьрмь, отьрѣм, отьрмотьрѣте, отърѣтеотьрѣвѣ, отърѣвѣотьрѣта, отърѣтаотръхъ, отрьхъ, отръхь, отрьхь, отръх, отрьхотръ, отрь, отьре
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отръ, отрь, отьреотръхомъ, отрьхомъ, отръхомь, отрьхомь, отръхом, отрьхомотръсте, отрьстеотръшѧ, отрьшѧ, отръшѫ, отрьшѫ, отръша, отрьша, отръше, отрьшеотръховѣ, отрьховѣотръста, отрьста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отръсте, отрьсте*отьрѣахъ*отьрѣаше*отьрѣаше*отьрѣахомъ*отьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отьрѣахѫ*отьрѣаховѣ*отьрѣашета*отьрѣашете
отрьт -отьрѫ -отьреш св Обърша, избърша бѣ же марѣ помаꙁавъшѣ га мѵроѭ. ꙇ отьръш ноѕѣ власꙑ свом М Йо 11.2 З,А, СК, Н. Срв. Йо 12.3 М З А СК вдш л сѭ женѫ ... с же слъꙁам омо ноꙁѣ мо. ꙇ власꙑ свомі отьре М Лк 7.44 З,А, СК. Срв. С 394.30 Изч М З А СК Н С Гр ἐκμάσσω отрът Нвб Срв отрия ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА