Исторически речник
отравт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отравтотравлѭ, отравлѧ, отравѧ, отравьѭ, отравлюотравшотравтъ, отравть, отравтотравмъ, отравмь, отравм, отравмоотравте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отравѧтъ, отравѧть, отравѧтотраввѣотравтаотравтеотравотрав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отравмъ, отравмь, отравмотравтеотраввѣотравтаотравхъ, отравхь, отравхотравов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отравовотравхомъ, отравхомь, отравхом, отравхмꙑотравстеотравшѧ, отравшѫ, отравша, отравше, отравхѫотравховѣотравста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отравсте*отравлꙗахъ*отравлꙗаше*отравлꙗаше*отравлꙗахомъ*отравлꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отравлꙗахѫ*отравлꙗаховѣ*отравлꙗашета*отравлꙗашете
отравт -отравл҄ѭ -отравш св Отровя, умъртвя с отрова [образно] кнꙙꙁь ... рее ... како тврьдѣ дѹш ваю напрасно прѣмѣнста сꙙ. отравена л бꙑста повѣдта м. нъ ѹмъ л ста погѹбла. съберѣта ѹмъ  помꙙнѣта сꙙ С 212.22—23 Изч С Нвб отравям несв отровя св ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА