Исторически речник
отоьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
отоьнъ, отоьньотоьнаотоьнѹотоьнъ, отоьньотоьнаотоьномь, отоьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
отоьнѣотоьне, отоьнꙑотоьнотоьнъ, отоьньотоьномъ, отоьномьотоьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
отоьнꙑотоьнѣхъ, отоьнѣхьотоьнаотоьнѹотоьномаотоьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
отоьнаотоьнѹотоьноотоьнаотоьномь, отоьномъотоьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
отоьнаотоьнъ, отоьньотоьномъ, отоьномьотоьнаотоьнꙑотоьнѣхъ, отоьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
отоьнѣотоьнѹотоьномаотоьнаотоьнꙑ, отоьнѫотоьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
отоьнѫ, отоьнѹотоьноѭ, отоьноѫ, отоьноѧ, отоьноюотоьнѣотоьнꙑотоьнъ, отоьньотоьнамъ, отоьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
отоьнꙑотоьнамотоьнахъ, отоьнахьотоьнѣотоьнѹотоьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
отоьнꙑ, отоьнꙑ, отоьноотоьнаго, отоьнаего, отоьнааго, отоьнаго, отоьного, отоьнога, отоьнгоотоьнѹмѹ, отоьнѹемѹ, отоьнѹѹмѹ, отоьнѹмѹ, отоьноомѹ, отоьномѹ, отоьноѹмѹ, отоьнмѹотоьнꙑ, отоьнꙑ, отоьноотоьнаго, отоьнаего, отоьнааго, отоьнаго, отоьного, отоьнога, отоьнгоотоьнꙑмь, отоьнꙑмь, отоьнꙑмъ, отоьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
отоьнѣмь, отоьнѣемь, отоьнѣѣмь, отоьнѣамь, отоьнѣмь, отоьнѣмъ, отоьнѣемъ, отоьнѣѣмъ, отоьнѣамъ, отоьнѣмъ, отоьномь, отоьномъотоьнꙑ, отоьнꙑ, отоьноотоьнотоьнꙑхъ, отоьнꙑхъ, отоьнꙑхь, отоьнꙑхь, отоьнѣхъ, отоьнѣхьотоьнꙑмъ, отоьнꙑмъ, отоьнꙑмь, отоьнꙑмь, отоьнѣмъ, отоьнѣмьотоьнꙑѧ, отоьнꙑꙗ, отоьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
отоьнꙑм, отоьнꙑмотоьнꙑхъ, отоьнꙑхъ, отоьнꙑхь, отоьнꙑхьотоьнаꙗ, отоьнаа, отоьнаѣотоьнѹю, отоьноюотоьнꙑма, отоьнꙑмаотоьно, отоьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
отоьнаго, отоьнаего, отоьнааго, отоьнаго, отоьного, отоьнога, отоьнгоотоьнѹмѹ, отоьнѹемѹ, отоьнѹѹмѹ, отоьнѹмѹ, отоьноомѹ, отоьномѹ, отоьноѹмѹ, отоьнмѹотоьно, отоьноеотоьнаго, отоьннаего, отоьнааго, отоьнаго, отоьного, отоьнога, отоьнгоотоьнꙑмь, отоьнꙑмь, отоьнꙑмъ, отоьнꙑмъотоьнѣмь, отоьнѣемь, отоьнѣѣмь, отоьнѣамь, отоьнѣмь, отоьнѣмъ, отоьнѣемъ, отоьнѣѣмъ, отоьнѣамъ, отоьнѣмъ, отоьномь, отоьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
отоьно, отоьноеотоьнаꙗ, отоьнаа, отоьнаѣ, отоьнаѧотоьнꙑхъ, отоьнꙑхъ, отоьнꙑхь, отоьнꙑхь, отоьнѣхъ, отоьнѣхьотоьнꙑмъ, отоьнꙑмъ, отоьнꙑмь, отоьнꙑмь, отоьнѣмъ, отоьнѣмьотоьнаꙗ, отоьнаа, отоьнаѣ, отоьнаѧотоьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
отоьнꙑхъ, отоьнꙑхъ, отоьнꙑхь, отоьнꙑхьотоьнѣотоьнѹю, отоьноюотоьнꙑма, отоьнꙑмаотоьнаꙗ, отоьнаа, отоьнаѣ, отоьнаѧотоьнꙑѧ, отоьнꙑꙗ, отоьнѫѭ, отоьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
отоьнѣ, отоьноотоьнѫѭ, отоьнѹю, отоьноѭ, отоьноюотоьнѫѭ, отоьноѫ, отоьноѧ, отоьноюотоьнѣотоьнꙑѧ, отоьнꙑꙗ, отоьнꙑеотоьнꙑхъ, отоьнꙑхъ, отоьнѣхъ, отоьнꙑхь, отоьнꙑхь, отоьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
отоьнꙑмъ, отоьнꙑмъ, отоьнѣмъ, отоьнꙑмь, отоьнꙑмь, отоьнѣмьотоьнꙑѧ, отоьнꙑꙗ, отоьнꙑеотоьнꙑм, отоьнꙑмотоьнꙑхъ, отоьнꙑхъ, отоьнꙑхь, отоьнꙑхьотоьнѣотоьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
отоьнꙑма, отоьнꙑмаотоьнѣ, отоьнѣшотоьнѣшаотоьнѣшѹ, отоьнѣшюотоьнѣотоьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
отоьнѣшемь, отоьнѣшемъотоьнѣшотоьнѣотоьнѣше, отоьнѣшотоьнѣшь, отоьнѣшъотоьнѣшемъ, отоьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
отоьнѣшѧотоьнѣшотоьнѣшхъ, отоьнѣшхьотоьнѣшаотоьнѣшѹ, отоьнѣшюотоьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
отоьнѣе, отоьнѣ, отоьнѣшеотоьнѣшаотоьнѣшѹ, отоьнѣшюотоьнѣе, отоьнѣ, отоьнѣшеотоьнѣшаотоьнѣшемь, отоьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
отоьнѣшотоьнѣе, отоьнѣотоьнѣша, отоьнѣшотоьнѣшь, отоьнѣшъотоьнѣшемъ, отоьнѣшемьотоьнѣша, отоьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
отоьнѣшотоьнѣшхъ, отоьнѣшхьотоьнѣшотоьнѣшѹ, отоьнѣшюотоьнѣшемаотоьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
отоьнѣшѧ, отоьнѣшѫ, отоьнѣшеотоьнѣшотоьнѣшѫ, отоьнѣшѧ, отоьнѣшѹотоьнѣшеѭ, отоьнѣшеѫ, отоьнѣшеѧ, отоьнѣшеюотоьнѣшотоьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
отоьнѣшѧ, отоьнѣшѫ, отоьнѣшеотоьнѣшь, отоьнѣшъотоьнѣшамъ, отоьнѣшамьотоьнѣшѧ, отоьнѣше, отоьнѣшѫотоьнѣшамотоьнѣшахъ, отоьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
отоьнѣшотоьнѣшѹ, отоьнѣшюотоьнѣшамаотоьнѣ, отоьнѣшотоьнѣшаго, отоьнѣшаего, отоьнѣшааго, отоьнѣшагоотоьнѣшѹмѹ, отоьнѣшѹемѹ, отоьнѣшѹѹмѹ, отоьнѣшѹмѹ, отоьнѣшюмѹ, отоьнѣшюемѹ, отоьнѣшюѹмѹ, отоьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
отоьнѣотоьнѣшаго, отоьнѣшаего, отоьнѣшааго, отоьнѣшагоотоьнѣшмь, отоьнѣшмь, отоьнѣшмъ, отоьнѣшмъотоьнѣшмь, отоьнѣшмь, отоьнѣшмъ, отоьнѣшмъотоьнѣотоьнѣше, отоьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
отоьнѣшхъ, отоьнѣшхъ, отоьнѣшхь, отоьнѣшхьотоьнѣшмъ, отоьнѣшмъ, отоьнѣшмьотоьнѣшѧѧ, отоьнѣшее, отоьнѣшѫѫотоьнѣшм, отоьнѣшмотоьнѣшхъ, отоьнѣшхъ, отоьнѣшхьотоьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
отоьнѣшѹю, отоьнѣшююотоьнѣшма, отоьнѣшмаотоьнѣе, отоьнѣ, отоьнѣшее, отоьнѣшеотоьнѣшаго, отоьнѣшаего, отоьнѣшааго, отоьнѣшагоотоьнѣшѹмѹ, отоьнѣшѹемѹ, отоьнѣшѹѹмѹ, отоьнѣшѹмѹ, отоьнѣшюмѹ, отоьнѣшюемѹ, отоьнѣшюѹмѹ, отоьнѣшюмѹотоьнѣе, отоьнѣ, отоьнѣшее, отоьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
отоьнѣшаго, отоьнѣшаего, отоьнѣшааго, отоьнѣшагоотоьнѣшмь, отоьнѣшмь, отоьнѣшмъ, отоьнѣшмъотоьнѣшмь, отоьнѣшмь, отоьнѣшмъ, отоьнѣшмъотоьнѣе, отоьнѣ, отоьнѣшее, отоьнѣшеотоьнѣшаꙗ, отоьнѣшаѣ, отоьнѣшаѧотоьнѣшхъ, отоьнѣшхъ, отоьнѣшхь, отоьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
отоьнѣшмъ, отоьнѣшмъ, отоьнѣшмьотоьнѣшаꙗ, отоьнѣшаѣ, отоьнѣшаѧотоьнѣшм, отоьнѣшмотоьнѣшхъ, отоьнѣшхъ, отоьнѣшхьотоьнѣшотоьнѣшѹю, отоьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
отоьнѣшма, отоьнѣшмаотоьнѣшꙗ, отоьнѣшѣ, отоьнѣшаꙗотоьнѣшѧѧ, отоьнѣшѧѩ, отоьнѣшѫѫ, отоьнѣшаѧ, отоьнѣшее, отоьнѣшеѥотоьнѣшотоьнѣшѫѫ, отоьнѣшѫѭ, отоьнѣшѧѧ, отоьнѣшѧѩ, отоьнѣшююотоьнѣшѫѫ, отоьнѣшѫѭ, отоьнѣшѧѧ, отоьнѣшѧѩ, отоьнѣшюю, отоьнѣшеѭ, отоьнѣшеѫ, отоьнѣшеѧ, отоьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
отоьнѣшотоьнѣшꙗ, отоьнѣшѣотоьнѣшѧѧ, отоьнѣшѧѩ, отоьнѣшѫѫ, отоьнѣшаѧ, отоьнѣшее, отоьнѣшеѥотоьнѣшхъ, отоьнѣшхъ, отоьнѣшхь, отоьнѣшхьотоьнѣшмъ, отоьнѣшмъ, отоьнѣшмь, отоьнѣшмьотоьнѣшѧѧ, отоьнѣшѧѩ, отоьнѣшѫѫ, отоьнѣшаѧ, отоьнѣшее, отоьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
отоьнѣшм, отоьнѣшмотоьнѣшхъ, отоьнѣшхъ, отоьнѣшхь, отоьнѣшхьотоьнѣшотоьнѣшѹю, отоьнѣшююотоьнѣшма, отоьнѣшма
отоьнъ -ꙑ прил мор҄е отоьно ὠκεανός Океан вь вьсѫ ꙁемьѭ ꙁде слава го ... море отоьно ꙁнатъ мѫжа. ноѧꙁꙑьнц ътѫтъ омѫ. вьсꙙ странꙑ дьньсь праꙁьнѹѭтъ С 509.8 Изч С Нвб Срв отточен ОА БТР