Исторически речник
от  
от съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за причина: защото, тъй като молѭ вьі аꙁъ съвꙁанꙑ о г подобьн(ѣ) ходт по ꙁъваню мьже поꙁъвасте с. ѿ() аште лѣп (е)стъ в(ъ т)(о) (ж)де вьс л въ градѣ (мн)огѹ бьіт (събо)р(ѹ) брат ЗЛ Iб 3 Изч ЗЛ От гр ὅτι ѡт Нвб оти диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА