Исторически речник
осѧгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осѧгнѫтосѧгнѫ, осѧгнѹосѧгнешосѧгнетъ, осѧгнеть, осѧгнетосѧгнемъ, осѧгнемь, осѧгнемосѧгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осѧгнѫтъ, осѧгнѹтъ, осѧгнѫть, осѧгнѹть, осѧгнѫт, осѧгнѹтосѧгневѣосѧгнетаосѧгнетеосѧгносѧгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осѧгнѣмъ, осѧгнѣмь, осѧгнѣмосѧгнѣтеосѧгнѣвѣосѧгнѣтаосѧгохъ, осѧгохь, осѧгохосѧже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осѧжеосѧгохомъ, осѧгохомь, осѧгохомосѧгостеосѧгошѧ, осѧгошѫ, осѧгоша, осѧгошеосѧгоховѣосѧгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осѧгостеосѧгнѧхъ, осѧгнѧхь, осѧгнѧхосѧгнѧшеосѧгнѧшеосѧгнѧхомъ, осѧгнѧхомь, осѧгнѧхомосѧгнѧшете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
осѧгнѧхѹосѧгнѧховѣосѧгнѧшетаосѧгнѧшете
осѧгнѫт -осѧгнѫ -осѧгнеш св Досегна, докосна блажѫ рѫцѣ тво ѡ ѡсфе. послѹжъш.  осꙙгъш. ште  крьвь пѹштаѭшт божꙗ тѣла. сꙋсовѣ рѫцѣ  ноꙁѣ С 457.21 Изч С Гр ψηλαφάω осꙙгнѫт Нвб Срв [до]сегна