Исторически речник
осьлѧтнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
осьлѧтнъ, осьлѧтньосьлѧтнаосьлѧтнѹосьлѧтнъ, осьлѧтньосьлѧтнаосьлѧтномь, осьлѧтномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
осьлѧтнѣосьлѧтне, осьлѧтнъосьлѧтносьлѧтнъ, осьлѧтньосьлѧтномъ, осьлѧтномьосьлѧтнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
осьлѧтнꙑосьлѧтнѣхъ, осьлѧтнѣхьосьлѧтнаосьлѧтнѹосьлѧтномаосьлѧтно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
осьлѧтнаосьлѧтнѹосьлѧтноосьлѧтнаосьлѧтномь, осьлѧтномъосьлѧтнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
осьлѧтнаосьлѧтнъ, осьлѧтньосьлѧтномъ, осьлѧтномьосьлѧтнаосьлѧтнꙑосьлѧтнѣхъ, осьлѧтнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
осьлѧтнѣосьлѧтнѹосьлѧтномаосьлѧтнаосьлѧтнꙑ, осьлѧтнѫосьлѧтнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
осьлѧтнѫ, осьлѧтнѹосьлѧтноѭ, осьлѧтноѫ, осьлѧтноѧ, осьлѧтноюосьлѧтнѣосьлѧтнꙑосьлѧтнъ, осьлѧтньосьлѧтнамъ, осьлѧтнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
осьлѧтнꙑосьлѧтнамосьлѧтнахъ, осьлѧтнахьосьлѧтнѣосьлѧтнѹосьлѧтнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
осьлѧтнꙑ, осьлѧтнꙑ, осьлѧтноосьлѧтнаго, осьлѧтнаего, осьлѧтнааго, осьлѧтнаго, осьлѧтного, осьлѧтнога, осьлѧтнгоосьлѧтнѹмѹ, осьлѧтнѹемѹ, осьлѧтнѹѹмѹ, осьлѧтнѹмѹ, осьлѧтноомѹ, осьлѧтномѹ, осьлѧтноѹмѹ, осьлѧтнмѹосьлѧтнꙑ, осьлѧтнꙑ, осьлѧтноосьлѧтнаго, осьлѧтнаего, осьлѧтнааго, осьлѧтнаго, осьлѧтного, осьлѧтнога, осьлѧтнгоосьлѧтнꙑмь, осьлѧтнꙑмь, осьлѧтнꙑмъ, осьлѧтнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
осьлѧтнѣмь, осьлѧтнѣемь, осьлѧтнѣѣмь, осьлѧтнѣамь, осьлѧтнѣмь, осьлѧтнѣмъ, осьлѧтнѣемъ, осьлѧтнѣѣмъ, осьлѧтнѣамъ, осьлѧтнѣмъ, осьлѧтномь, осьлѧтномъосьлѧтнꙑ, осьлѧтнꙑ, осьлѧтноосьлѧтносьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнѣхъ, осьлѧтнѣхьосьлѧтнꙑмъ, осьлѧтнꙑмъ, осьлѧтнꙑмь, осьлѧтнꙑмь, осьлѧтнѣмъ, осьлѧтнѣмьосьлѧтнꙑѧ, осьлѧтнꙑꙗ, осьлѧтнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
осьлѧтнꙑм, осьлѧтнꙑмосьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнꙑхьосьлѧтнаꙗ, осьлѧтнаа, осьлѧтнаѣосьлѧтнѹю, осьлѧтноюосьлѧтнꙑма, осьлѧтнꙑмаосьлѧтно, осьлѧтное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
осьлѧтнаго, осьлѧтнаего, осьлѧтнааго, осьлѧтнаго, осьлѧтного, осьлѧтнога, осьлѧтнгоосьлѧтнѹмѹ, осьлѧтнѹемѹ, осьлѧтнѹѹмѹ, осьлѧтнѹмѹ, осьлѧтноомѹ, осьлѧтномѹ, осьлѧтноѹмѹ, осьлѧтнмѹосьлѧтно, осьлѧтноеосьлѧтнаго, осьлѧтнаего, осьлѧтнааго, осьлѧтнаго, осьлѧтного, осьлѧтнога, осьлѧтнгоосьлѧтнꙑмь, осьлѧтнꙑмь, осьлѧтнꙑмъ, осьлѧтнꙑмъосьлѧтнѣмь, осьлѧтнѣемь, осьлѧтнѣѣмь, осьлѧтнѣамь, осьлѧтнѣмь, осьлѧтнѣмъ, осьлѧтнѣемъ, осьлѧтнѣѣмъ, осьлѧтнѣамъ, осьлѧтнѣмъ, осьлѧтномь, осьлѧтномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
осьлѧтно, осьлѧтноеосьлѧтнаꙗ, осьлѧтнаа, осьлѧтнаѣ, осьлѧтнаѧосьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнѣхъ, осьлѧтнѣхьосьлѧтнꙑмъ, осьлѧтнꙑмъ, осьлѧтнꙑмь, осьлѧтнꙑмь, осьлѧтнѣмъ, осьлѧтнѣмьосьлѧтнаꙗ, осьлѧтнаа, осьлѧтнаѣ, осьлѧтнаѧосьлѧтнꙑм, осьлѧтнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
осьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнꙑхьосьлѧтнѣосьлѧтнѹю, осьлѧтноюосьлѧтнꙑма, осьлѧтнꙑмаосьлѧтнаꙗ, осьлѧтнаа, осьлѧтнаѣ, осьлѧтнаѧосьлѧтнꙑѧ, осьлѧтнꙑꙗ, осьлѧтнѫѭ, осьлѧтнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
осьлѧтнѣ, осьлѧтноосьлѧтнѫѭ, осьлѧтнѹю, осьлѧтноѭ, осьлѧтноюосьлѧтнѫѭ, осьлѧтноѫ, осьлѧтноѧ, осьлѧтноюосьлѧтнѣосьлѧтнꙑѧ, осьлѧтнꙑꙗ, осьлѧтнꙑеосьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнѣхъ, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
осьлѧтнꙑмъ, осьлѧтнꙑмъ, осьлѧтнѣмъ, осьлѧтнꙑмь, осьлѧтнꙑмь, осьлѧтнѣмьосьлѧтнꙑѧ, осьлѧтнꙑꙗ, осьлѧтнꙑеосьлѧтнꙑм, осьлѧтнꙑмосьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхъ, осьлѧтнꙑхь, осьлѧтнꙑхьосьлѧтнѣосьлѧтнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
осьлѧтнꙑма, осьлѧтнꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
осьлѧтнъ прил притеж Магарешки, който принадлежи на магаре се цѣсарь тво грꙙдетъ т правьдвъ.  съпасаѧ. тъ кротъкъ  вьсѣдъ на осьлꙙ  жрѣбꙙ осьлꙙтно С 337.7 Изч С Гр [τῆς] ὄνου осьлꙙтнъ Нвб Срв осли