Исторически речник
осьлъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
осьлъ, осьль, оселъ, осельосьла, осъла, ослаосьлѹ, осълѹ, ослѹосьлъ, осьль, оселъ, осель-осьломь, осъломь, осломь, осьломъ, осъломъ, осломъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
осьлѣ, осълѣ, ослѣосьле, осъле, ослеосьл, осъл, ослосьлъ, осьль, оселъ, осельосьломъ, осъломъ, осломъ, осьломь, осъломь, осломьосьлꙑ, осълꙑ, ослꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
осьлꙑ, осълꙑ, ослꙑосьлѣхъ, осълѣхъ, ослѣхъ, осьлѣхь, осълѣхь, ослѣхьосьла, осъла, ослаосьлѹ, осълѹ, ослѹосьлома, осълома, ослома
осьлъ м Магаре, осел не отрѣшаатъ л своего волѹ л осъла отъ ѣсл.  ведъ напаѣатъ М Лк 13.15 З А СК которааго васъ осълъ л волъ въ стѹденецъ въпадетъ. ꙇ не абе стръгнетъ его М Лк 14.5 З А СК аште вдш осла врага твого падъша подъ брѣменемъ не мнѹ. нъ въставꙙ въстав  С 126.16 Изч М З А СК С Гр ὄνος ὑποζύγιον осълъ Нвб осел ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА