Исторически речник
осꙑрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осꙑрѣтосꙑрѣѭ, осꙑрѣѫ, осꙑрѣѧ, осꙑрѣюосꙑрѣш, осꙑрѣешосꙑрѣтъ, осꙑрѣетъ, осꙑрѣть, осꙑрѣеть, осꙑрѣт, осꙑрѣетосꙑрѣмъ, осꙑрѣемъ, осꙑрѣмь, осꙑрѣемь, осꙑрѣм, осꙑрѣем, осꙑрѣмо, осꙑрѣемоосꙑрѣте, осꙑрѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осꙑрѣѭтъ, осꙑрѣѫтъ, осꙑрѣѧтъ, осꙑрѣютъ, осꙑрѣѭть, осꙑрѣѫть, осꙑрѣѧть, осꙑрѣють, осꙑрѣѭт, осꙑрѣѫт, осꙑрѣѧт, осꙑрѣютосꙑрѣвѣ, осꙑрѣевѣосꙑрѣта, осꙑрѣетаосꙑрѣте, осꙑрѣетеосꙑрѣосꙑрѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осꙑрѣмъ, осꙑрѣмь, осꙑрѣмосꙑрѣтеосꙑрѣвѣосꙑрѣтаосꙑрѣхъ, осꙑрѣхь, осꙑрѣхосꙑрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осꙑрѣосꙑрѣхомъ, осꙑрѣхомь, осꙑрѣхом, осꙑрѣхмꙑосꙑрѣстеосꙑрѣшѧ, осꙑрѣшѫ, осꙑрѣша, осꙑрѣше, осꙑрѣхѫосꙑрѣховѣосꙑрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осꙑрѣстеосꙑрѣахъ, осꙑрѣхъ, осꙑрѣахь, осꙑрѣхь, осꙑрѣах, осꙑрѣхосꙑрѣаше, осꙑрѣшеосꙑрѣаше, осꙑрѣшеосꙑрѣахомъ, осꙑрѣхомъ, осꙑрѣахомь, осꙑрѣхомь, осꙑрѣахом, осꙑрѣхомосꙑрѣашете, осꙑрѣшете, осꙑрѣасте, осꙑрѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
осꙑрѣахѫ, осꙑрѣхѫ, осꙑрѣахѹ, осꙑрѣхѹосꙑрѣаховѣ, осꙑрѣховѣосꙑрѣашета, осꙑрѣшета, осꙑрѣаста, осꙑрѣстаосꙑрѣашете, осꙑрѣшете, осꙑрѣасте, осꙑрѣсте
осꙑрѣт -осꙑрѣѭ -осꙑрѣш св За мляко — съсиря се, пресека се таже гда сꙙ сьсꙙде млѣко  осꙑрѣ. ꙁаградтъ пѫть сьсѹ. тьгда  дѣтшть плаетъ  мат болтъ С 312.7 Изч С Гр τυρόομαι Нвб Срв [съ]сиря [се]