Исторически речник
остѫптII  
остѫпт ж отъстѫпт.