Исторически речник
острь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
остр, острьострꙗ, остра, острьꙗострю, острѹ, острьюострмь, острьмь, острмъ, острьмъ, острмь, острмъостр, острь, острострꙗ, остра, острьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
остр, острь, остреострмъ, острьмъ, острмь, острьмь, острмъ, острмь, остромъ, острамъостр, острь, остр, острмострхъ, острьхъ, острхь, острьхь, острхъ, острхьостр, острьострю, острѹ, острью
NnDu
острма, острьма, острма, острма
острь -ꙗ ср 1. Острие, връх  падѫтъ въ остр меа.  плѣнен бѫдѫтъ въ ѩꙁꙑкꙑ вьсѧ М Лк 21.24 З 2. Грапавост, неравност ꙇ бѫдѫтъ стръпътънаа въ праваѣ. ꙇ острѣ въ пѫт гладъкꙑ З Лк 3.5 Изч М З Гр στόμα αἱ τραχεῖαι остр Нвб острие ОА ВА ЕтМл БТР АР Срв остро диал острец диал НТ Дюв НГер острия диал ДА острило БТР АР Острилата МИ Мл,МНСрМ Острието МИ ЙЗах,Кюст