Исторически речник
островъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
островъ, островьостроваостровѹ, острововостровъ, островьостроваостровомь, островомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
островѣостровеостров, острововеостровъ, островь, острововъ, острововьостровомъ, островомь, острововомъ, острововомьостровꙑ, острововꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
островꙑ, острововꙑ, островъмостровѣхъ, островѣхь, островохъ, островохь, острововохъ, острововохьостроваостровѹостровома
островъ м Остров повелѣ анупатъ стааго прѣдъвест къ елспонтъскѹѹмѹ островѹ С 117.1 етн вь ск҄л островъ. сходꙙ отъ н҄его огнь С 129.6 вьꙁьр на крѫгъ вьсел҄енꙑѧ ... колко островъ. колко рѣкъ колко прморꙗ С 431.2—3 првръженъ бꙑстъ въ островъ нарцамꙑ алсосъ С 539.4 островъ к҄едрьскъ χείμαρρος τοῦ Κεδρών Потокът Кедрон ꙇꙁде съ ѹенкꙑ своꙇм. на онъ полъ острова кедрьска З Йо 18.1 Изч З С Гр νῆσος Нвб остров ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Остров МИ Островец МИ Острово МИ Островче МИ СНМБ