Исторически речник
остатъкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
остатъкъ, остатъкь, остатокъ, остатокь, остатькъ, остатькьостатъка, остатька, остаткаостатъкѹ, остатькѹ, остаткѹостатъкъ, остатъкь, остатокъ, остатокь, остатькъ, остатькь-остатъкомь, остатъкомъ, остатькомь, остатькомъ, остаткомь, остаткомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
остатъцѣ, остатьцѣ, остатцѣ-остатъц, остатьц, остатцостатъкъ, остатъкь, остатокъ, остатокь, остатькъ, остатькьостатъкомъ, остатъкомь, остатькомъ, остатькомь, остаткомъ, остаткомьостатъкꙑ, остатькꙑ, остаткꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
остатъкꙑ, остатькꙑ, остаткꙑостатъцѣхъ, остатъцѣхь, остатьцѣхъ, остатьцѣхь, остатцѣхъ, остатцѣхьостатъка, остатька, остаткаостатъкѹ, остатькѹ, остаткѹостатъкома, остатькома, остаткома
остатъкъ м Остатък, излишък кде ѹбо кръмьѧ тоѧ ꙁбꙑтьц. како же нѣсмь тѹ бꙑлъ. бꙑвъшхъ тѹ остатъкꙑ вьꙁьмѫ. двѣ на десꙙте бо бѣста кошнц ѹкрѹхъ осталѣ С 428.29 Остатък, частица, прах.  съжегѫтъ тѣлеса стꙑхꙿ.  вь рѣкѫ въврьгѫтъ.  се сътворѫ да  остатъка хъ не бѫдетъ С 79.5 Изч С Гр λείψανον Нвб остатък ОА ВА НТ Дюв ЕтМл БТР АР остаток остар ВА остатка остар Дюв остатки диал НГер ДА