Исторически речник
осрамл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
осрамл҄ен, осрамл҄еньосрамл҄енꙗ, осрамл҄ена, осрамл҄еньꙗосрамл҄еню, осрамл҄енѹ, осрамл҄еньюосрамл҄енмь, осрамл҄еньмь, осрамл҄енмъ, осрамл҄еньмъ, осрамл҄енмь, осрамл҄енмъосрамл҄ен, осрамл҄ень, осрамл҄еносрамл҄енꙗ, осрамл҄ена, осрамл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
осрамл҄ен, осрамл҄ень, осрамл҄енеосрамл҄енмъ, осрамл҄еньмъ, осрамл҄енмь, осрамл҄еньмь, осрамл҄енмъ, осрамл҄енмь, осрамл҄еномъ, осрамл҄енамъосрамл҄ен, осрамл҄ень, осрамл҄ен, осрамл҄енмосрамл҄енхъ, осрамл҄еньхъ, осрамл҄енхь, осрамл҄еньхь, осрамл҄енхъ, осрамл҄енхьосрамл҄ен, осрамл҄еньосрамл҄еню, осрамл҄енѹ, осрамл҄енью
NnDu
осрамл҄енма, осрамл҄еньма, осрамл҄енма, осрамл҄енма
осрамл҄ень -ꙗ ср Посрамване, опозоряване благословьнъ с г бе отецъ нашхъ. же раба свого алеѯандра добстьнѣшм трѹдꙑ. крѣпꙿка на тво ѹвѣдѣн. се ѹбо скврьнꙿнааго томен анꙿтонна. на осрамьн прведъ С 161.14—15 Изч С осрамьн Нвб осрамление остар ВА Срв осрамяване Дюв НГер ЕтМл АР осрамване ОА осрамотяване АР