Исторически речник
осмꙑ  
осмꙑ числ ред Осми ꙇ бꙑстъ въ осмꙑ день прдѫ обрѣꙁатъ отроѧте М Лк 1.59 З А въ конець вь пѣнхъ о осмѣі псалмъ дадвъ СП 6.1 слава въ конець осмѣмь дьне пслмъ (!) давъ СП 11.1 В състава на сложни числителни. сѭ же дъштерь аврамлѭ сѫштѫ. ѭже съвѧꙁа сотона се осмое на десѧте лѣто М Лк 13.16 З А СК отъвръже сꙙ потрѣбъ мръскꙑхъ. осмааго на десꙙте своѧ връстꙑ лѣта С 279.14 дъвадесꙙтънѹѹмѹ ѹбо  осмѹѹмѹ лѣтѹ пршъдъшѹ С 280.5—6 въ двадесꙙтъно своѧ мѹ връстꙑ лѣто.  осмо епскѹпъ поставьнъ бꙑ С 302.11—12 М З А СК СП С Гр ὄγδοος Нвб осми ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА