Исторически речник
ослѹшат [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ослѹшат [сѧ]ослѹшаѭ, ослѹшаѫ, ослѹшаѧ, ослѹшаюослѹшаш, ослѹшаеш, ослѹшаашослѹшатъ, ослѹшаетъ, ослѹшаатъ, ослѹшать, ослѹшаеть, ослѹшаать, ослѹшат, ослѹшает, ослѹшаатослѹшамъ, ослѹшаемъ, ослѹшаамъ, ослѹшамь, ослѹшаемь, ослѹшаамь, ослѹшам, ослѹшаем, ослѹшаам, ослѹшамо, ослѹшаемо, ослѹшаамоослѹшате, ослѹшаете, ослѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ослѹшаѭтъ, ослѹшаѫтъ, ослѹшаѧтъ, ослѹшаютъ, ослѹшаѭть, ослѹшаѫть, ослѹшаѧть, ослѹшають, ослѹшаѭт, ослѹшаѫт, ослѹшаѧт, ослѹшаютослѹшавѣ, ослѹшаевѣ, ослѹшаавѣослѹшата, ослѹшаета, ослѹшаатаослѹшате, ослѹшаете, ослѹшаатеослѹшаослѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ослѹшамъ, ослѹшамь, ослѹшамослѹшатеослѹшавѣослѹшатаослѹшахъ, ослѹшахь, ослѹшахослѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ослѹшаослѹшахомъ, ослѹшахомь, ослѹшахом, ослѹшахмꙑослѹшастеослѹшашѧ, ослѹшашѫ, ослѹшаша, ослѹшаше, ослѹшахѫослѹшаховѣослѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ослѹшастеослѹшаахъ, ослѹшахъ, ослѹшаахь, ослѹшахь, ослѹшаах, ослѹшахослѹшааше, ослѹшашеослѹшааше, ослѹшашеослѹшаахомъ, ослѹшахомъ, ослѹшаахомь, ослѹшахомь, ослѹшаахом, ослѹшахомослѹшаашете, ослѹшашете, ослѹшаасте, ослѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ослѹшаахѫ, ослѹшахѫ, ослѹшаахѹ, ослѹшахѹослѹшааховѣ, ослѹшаховѣослѹшаашета, ослѹшашета, ослѹшааста, ослѹшастаослѹшаашете, ослѹшашете, ослѹшаасте, ослѹшасте
ослѹшат [сѧ] -ослѹшаѭ [сѧ] -ослѹшаш [сѧ] св 1. Не послушам, не зачета аще л ослѹшаетъ мъ. рьц цркв. аще л  о цркв не брѣжетъ. да бѫдетъ т ꙗко  поганъ  мꙑтарь СК Мт 18.17 мене въ ꙁаконѣ  пророцѣхъ. проповѣдамааго ослѹшасте сꙙ С 331.11 пронꙑрт славѫ божѭ. не раꙁѹмѣѭште. ꙗко же сꙙ мене ослѹшатъ.  отьца сꙙ ослѹша С 331.14—15, 15 како л вьлежш кн҄гахъ. раꙁѹма напсанꙑхъ ослѹшаѧ сꙙ С 334.30 Наруша заповед. съ небесе бож гласъ слꙑшавъ. велꙙште сьнт ꙁъ пѹстꙑнꙙ.  пріт въ градъ коньстатнь. не ослꙋшавъ сꙙ сьнде ꙁъ пѹстꙑн҄ꙙ.  прде въ нареенꙑ градъ.  обрѣте богоборънꙑѧ ерес потопъ дѹшьнꙑ С 191. 7—8 2. Не повярвам, усъмня се ослѹшаш л сꙙ же слꙑша. послѹша ꙗже вдмаа. н л пророкѹ вѣрѹш саї вьпьѭштѹ  глагол҄ѫштѹ С 336.20 Изч СК С Гр παρακούω ἀϑετέω ἀπειϑέω ἀπιστέω ослꙋшат сꙙ Нвб ослушвам се ’правя се, че не чувам, не разбирам’