Исторически речник
ослабѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ослабѣтослабѣѭ, ослабѣѫ, ослабѣѧ, ослабѣюослабѣш, ослабѣешослабѣтъ, ослабѣетъ, ослабѣть, ослабѣеть, ослабѣт, ослабѣетослабѣмъ, ослабѣемъ, ослабѣмь, ослабѣемь, ослабѣм, ослабѣем, ослабѣмо, ослабѣемоослабѣте, ослабѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ослабѣѭтъ, ослабѣѫтъ, ослабѣѧтъ, ослабѣютъ, ослабѣѭть, ослабѣѫть, ослабѣѧть, ослабѣють, ослабѣѭт, ослабѣѫт, ослабѣѧт, ослабѣютослабѣвѣ, ослабѣевѣослабѣта, ослабѣетаослабѣте, ослабѣетеослабѣослабѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ослабѣмъ, ослабѣмь, ослабѣмослабѣтеослабѣвѣослабѣтаослабѣхъ, ослабѣхь, ослабѣхослабѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ослабѣослабѣхомъ, ослабѣхомь, ослабѣхом, ослабѣхмꙑослабѣстеослабѣшѧ, ослабѣшѫ, ослабѣша, ослабѣше, ослабѣхѫослабѣховѣослабѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ослабѣстеослабѣахъ, ослабѣхъ, ослабѣахь, ослабѣхь, ослабѣах, ослабѣхослабѣаше, ослабѣшеослабѣаше, ослабѣшеослабѣахомъ, ослабѣхомъ, ослабѣахомь, ослабѣхомь, ослабѣахом, ослабѣхомослабѣашете, ослабѣшете, ослабѣасте, ослабѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ослабѣахѫ, ослабѣхѫ, ослабѣахѹ, ослабѣхѹослабѣаховѣ, ослабѣховѣослабѣашета, ослабѣшета, ослабѣаста, ослабѣстаослабѣашете, ослабѣшете, ослабѣасте, ослабѣсте
ослабѣт -ослабѣѭ -ослабѣш св несв 1. Изтощя се, изгубя силите си отъпѹстт хъ не ѣдьшъ не хоштѫ. да не како ослабѣѭтъ на пѫт М Мт 15.32 З,А, СК. Срв. Мк 8.3 М З ослабѣвꙑ λυϑείς Парализиран, скован тꙑ ослабѣвъшаа тѣлеса съжмаѩ. ꙇ съмрът ꙇꙁгонѧ ... дажд рабѹ твоемѹ семѹ. съдраве СЕ 26b 18 2. Не издържа на нещо, отстъпя, разколебая се днъ же отъ смене ослабѣвъ. протвѫ лютꙑмъ бѣжавъ отде С 92.12 Поддам се, съблазня се. гда же не ослабѣшꙙ скѹшенмъ тѣмꙿ. въ дрѹгꙑ обраꙁъ ѹмꙑшленꙗ прѣде С 87.8 3. Прен. Отслабна, поколебая се такого мѣста ꙁъобрѣст. на н҄емъже готово ѹтѣшенꙗ ослабѣаше. трьпѣн подвꙁаѭштїхъ сꙙ С 92.25 Прен.Загубя се, изчезна. ваша гръдꙑн҄ до коньца ослабѣ. ваша крѣпость ꙁнеможе  погꙑбе С 467.13 Изч М З А СК СЕ С Гр ἐκλύομαι ἐκλύω ἐνδίδωμι ὀκλάζω ἐκλείπω Нвб ослабея НТ НГер ЕтМл ДА