Исторически речник
оскѫдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оскѫдѣтоскѫдѣѭ, оскѫдѣѫ, оскѫдѣѧ, оскѫдѣюоскѫдѣш, оскѫдѣеш, оскѫдѣашоскѫдѣтъ, оскѫдѣетъ, оскѫдѣатъ, оскѫдѣть, оскѫдѣеть, оскѫдѣать, оскѫдѣт, оскѫдѣет, оскѫдѣатоскѫдѣмъ, оскѫдѣмъ, оскѫдѣамъ, оскѫдѣмь, оскѫдѣемь, оскѫдѣамь, оскѫдѣм, оскѫдѣем, оскѫдѣам, оскѫдѣмо, оскѫдѣемо, оскѫдѣамооскѫдѣте, оскѫдѣете, оскѫдѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оскѫдѣѭтъ, оскѫдѣѫтъ, оскѫдѣѧтъ, оскѫдѣютъ, оскѫдѣѭть, оскѫдѣѫть, оскѫдѣѧть, оскѫдѣють, оскѫдѣѭт, оскѫдѣѫт, оскѫдѣѧт, оскѫдѣютоскѫдѣвѣ, оскѫдѣевѣ, оскѫдѣавѣоскѫдѣта, оскѫдѣета, оскѫдѣатаоскѫдѣте, оскѫдѣете, оскѫдѣатеоскѫдѣоскѫдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оскѫдѣмъ, оскѫдѣмь, оскѫдѣмоскѫдѣтеоскѫдѣвѣоскѫдѣтаоскѫдѣхъ, оскѫдѣхь, оскѫдѣхоскѫдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оскѫдѣоскѫдѣхомъ, оскѫдѣхомь, оскѫдѣхом, оскѫдѣхмꙑоскѫдѣстеоскѫдѣшѧ, оскѫдѣшѫ, оскѫдѣша, оскѫдѣше, оскѫдѣхѫоскѫдѣховѣоскѫдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оскѫдѣстеоскѫдѣахъ, оскѫдѣхъ, оскѫдѣахь, оскѫдѣхь, оскѫдѣах, оскѫдѣхоскѫдѣаше, оскѫдѣшеоскѫдѣаше, оскѫдѣшеоскѫдѣахомъ, оскѫдѣхомъ, оскѫдѣахомь, оскѫдѣхомь, оскѫдѣахом, оскѫдѣхомоскѫдѣашете, оскѫдѣшете, оскѫдѣасте, оскѫдѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оскѫдѣахѫ, оскѫдѣхѫ, оскѫдѣахѹ, оскѫдѣхѹоскѫдѣаховѣ, оскѫдѣховѣоскѫдѣашета, оскѫдѣшета, оскѫдѣаста, оскѫдѣстаоскѫдѣашете, оскѫдѣшете, оскѫдѣасте, оскѫдѣсте
оскѫдѣт -оскѫдѣѭ -оскѫдѣш св 1. Изчерпя се, свърша се аште л да небрѣжетъ пшенцꙙ лежат  въ жтьнц.  да не въсѣтъ отъ н҄еѧ. то оскѫдѣтъ пшенца С 266.11 Не съм достатъчен. ꙁапрѣтілъ есі ѩꙁꙑкомъ і гꙑбе неьстівъ. ї мѩ его потрѣбітъ сѩ въ вѣкъ ї въ вѣкъ вѣка. вражьѣ оскѫдѣшѩ орѫжьѣ в конець.  градьі [!] раꙁдрушілъ е СП 9.7 Съкратя се. ѣко оскодѣ (!) болѣꙁнъѭ жівотъ моі СП 30.11 За време — измина, премина. ... же стꙸ҇ ес.  лѣта твоѣ (...)дѣѫтъ (оскѫдѣѭтъ, Мирчев, Кодов, с. 244, бел. в Индекса) Е 7а 9—10 Срв. Е8б 8 ѣко вьсі дьні наші оскодѣшѩ (!). ї гнѣвомь твоімь ісконьахомъ сѩ СП 89.9 Изчезна.  не оскѫдѣ отъ пѫті его ліхва  льстъ СП 54.12 2. Обеднея, осиромашея ꙇ аꙁъ вамъ глѭ сътворте себѣ дрѹгꙑ отъ мамоннꙑ неправъдꙑ. да егда оскѫдѣате прмѫтъ вꙑ въ вѣънꙑѩ кровꙑ М Лк 16.9 З Прен.Отслабна, намалея. аꙁъ же молхъ сѧ о тебѣ да не оскѫдѣатъ вѣра твоѣ М Лк 22.32 З не оскѫдѣѩ ἀνέκλειπτος Непресекващ, неизчерпаем сътворіте себѣ. вълагаліща нетьлѣѭща. ськровіще не оскѫдѣѭщее на нбсхъ А Лк 12.33 М З А Е СП С Гр ἐκλείπω λείπω оскодѣт Нвб оскудея остар ВА Дюв НГер оскъдея остар ЕтМл Срв оскудявам, оскъдявам ОА Дюв НГер ЕтМл ДА оскудувам диал ДА