Исторически речник
оскѫдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оскѫдтоскѫждѫ, оскѫждѹоскѫдшоскѫдтъ, оскѫдть, оскѫдтоскѫдмъ, оскѫдмь, оскѫдм, оскѫдмооскѫдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оскѫдѧтъ, оскѫдѧть, оскѫдѧтоскѫдвѣоскѫдтаоскѫдтеоскѫдоскѫд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оскѫдмъ, оскѫдмь, оскѫдмоскѫдтеоскѫдвѣоскѫдтаоскѫдхъ, оскѫдхь, оскѫдхоскѫд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оскѫдоскѫдхомъ, оскѫдхомь, оскѫдхом, оскѫдхмꙑоскѫдстеоскѫдшѧ, оскѫдшѫ, оскѫдша, оскѫдше, оскѫдхѫоскѫдховѣоскѫдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оскѫдстеоскѫждаахъ, оскѫждахъ, оскѫжахъ, оскѫждаахь, оскѫждахь, оскѫжахь, оскѫждаах, оскѫждах, оскѫжахоскѫждааше, оскѫждаше, оскѫжашеоскѫждааше, оскѫждаше, оскѫжашеоскѫждаахомъ, оскѫждахомъ, оскѫжахомъ, оскѫждаахомь, оскѫждахомь, оскѫжахомь, оскѫждаахом, оскѫждахом, оскѫжахомоскѫждаашете, оскѫждашете, оскѫжашете, оскѫждаасте, оскѫждасте, оскѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оскѫждаахѫ, оскѫждахѫ, оскѫжахѫ, оскѫждаахѹ, оскѫждахѹ, оскѫжахѹоскѫждааховѣ, оскѫждаховѣ, оскѫжаховѣоскѫждаашета, оскѫждашета, оскѫжашета, оскѫждааста, оскѫждаста, оскѫжастаоскѫждаашете, оскѫждашете, оскѫжашете, оскѫждаасте, оскѫждасте, оскѫжасте
оскѫдт -оскѫждѫ -оскѫдш св Лиша някого от нещо, ощетя някого за нещо н о дховьнѣ слѹжьбѣ лѣн҄ѣаше сꙙ. ѧꙁꙑкомъ бо ѭ съвръшааше. да н тѣлесънꙑѧ слѹжꙿбꙑ оскѫдтъ страньнꙑмъ. н дховнааго дѣла ѹпраꙁнтъ С 550.16 Изч С Нвб оскудя остар ВА Срв оскудия ’оскъдност немотия’ оскудно ж ДА оскъден прил оскъдност ж оскъдица ж ОА БТР АР ДА