Исторически речник
оскврьн҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
оскврьн҄ен, оскврьн҄еньоскврьн҄енꙗ, оскврьн҄ена, оскврьн҄еньꙗоскврьн҄еню, оскврьн҄енѹ, оскврьн҄еньюоскврьн҄енмь, оскврьн҄еньмь, оскврьн҄енмъ, оскврьн҄еньмъ, оскврьн҄енмь, оскврьн҄енмъоскврьн҄ен, оскврьн҄ень, оскврьн҄еноскврьн҄енꙗ, оскврьн҄ена, оскврьн҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
оскврьн҄ен, оскврьн҄ень, оскврьн҄енеоскврьн҄енмъ, оскврьн҄еньмъ, оскврьн҄енмь, оскврьн҄еньмь, оскврьн҄енмъ, оскврьн҄енмь, оскврьн҄еномъ, оскврьн҄енамъоскврьн҄ен, оскврьн҄ень, оскврьн҄ен, оскврьн҄енмоскврьн҄енхъ, оскврьн҄еньхъ, оскврьн҄енхь, оскврьн҄еньхь, оскврьн҄енхъ, оскврьн҄енхьоскврьн҄ен, оскврьн҄еньоскврьн҄еню, оскврьн҄енѹ, оскврьн҄енью
NnDu
оскврьн҄енма, оскврьн҄еньма, оскврьн҄енма, оскврьн҄енма
оскврьн҄ень -ꙗ ср Оскверняване, осквернение ꙇ на отъпѹщене вꙿсеѩ страст. ꙇ недѫга плътъна. ѡскврънене плът  дхѹ. ꙇ вꙿсемѹ тѣлѹ СЕ 27а 11 вьꙁскаті  влат крьстꙗнꙑ. на трѣбꙑ  на оскврьн҄ен С 125.14 родвъшхъ ѭ ѹклонт сꙙ хотꙙ. мѫеньꙗ тѣмь мьнꙙ. нь н тѣмь довьл҄ень бꙑ. оскврьн҄енмъ врагъ С 521.30  ѹстьнѣ оскврьн҄еньꙗ сѫшт спльн҄енѣ. двгнѫт покѹшѫ сꙙ С 528.5 Изч СЕ С Гр μολυσμός μῖσος μιαροφαγέω ѡскврън҄ене оскврьн҄ен Нвб осквренение остар ВА осквернение ОА ЕтМл БТР АР оскврьнение остар НГер