Исторически речник
оседълат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оседълатоседълаѭ, оседълаѫ, оседълаѧ, оседълаюоседълаш, оседълаеш, оседълаашоседълатъ, оседълаетъ, оседълаатъ, оседълать, оседълаеть, оседълаать, оседълат, оседълает, оседълаатоседъламъ, оседълаемъ, оседълаамъ, оседъламь, оседълаемь, оседълаамь, оседълам, оседълаем, оседълаам, оседъламо, оседълаемо, оседълаамооседълате, оседълаете, оседълаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оседълаѭтъ, оседълаѫтъ, оседълаѧтъ, оседълаютъ, оседълаѭть, оседълаѫть, оседълаѧть, оседълають, оседълаѭт, оседълаѫт, оседълаѧт, оседълаютоседълавѣ, оседълаевѣ, оседълаавѣоседълата, оседълаета, оседълаатаоседълате, оседълаете, оседълаатеоседълаоседъла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оседъламъ, оседъламь, оседъламоседълатеоседълавѣоседълатаоседълахъ, оседълахь, оседълахоседъла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оседълаоседълахомъ, оседълахомь, оседълахом, оседълахмꙑоседъластеоседълашѧ, оседълашѫ, оседълаша, оседълаше, оседълахѫоседълаховѣоседъласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оседъластеоседълаахъ, оседълахъ, оседълаахь, оседълахь, оседълаах, оседълахоседълааше, оседълашеоседълааше, оседълашеоседълаахомъ, оседълахомъ, оседълаахомь, оседълахомь, оседълаахом, оседълахомоседълаашете, оседълашете, оседълаасте, оседъласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оседълаахѫ, оседълахѫ, оседълаахѹ, оседълахѹоседълааховѣ, оседълаховѣоседълаашета, оседълашета, оседълааста, оседъластаоседълаашете, оседълашете, оседълаасте, оседъласте
оседълат -оседълаѭ -оседълаш св Оседлая, поставя седло на кон прѣжде бо вѣдѣаше ꙗко семѹ стъ бꙑт.  кон҄ꙙ оседъланꙑ ѹготова.  обрѣтъ готовꙑ вьсѣдъ побѣже С 51.3 комсъ ... повелѣ вономъ свомъ оседълат мѹ кон҄ь цѣсарьскъ. да въшъдъ въ орѫж свомъ въ црькъве С 221.17 Изч С Гр στρώννυμι Нвб оседлая ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА