Исторически речник
освѣщават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
освѣщаватосвѣщаваѭ, освѣщаваѫ, освѣщаваѧ, освѣщаваюосвѣщаваш, освѣщаваеш, освѣщаваашосвѣщаватъ, освѣщаваетъ, освѣщаваатъ, освѣщавать, освѣщаваеть, освѣщаваать, освѣщават, освѣщавает, освѣщаваатосвѣщавамъ, освѣщаваемъ, освѣщаваамъ, освѣщавамь, освѣщаваемь, освѣщаваамь, освѣщавам, освѣщаваем, освѣщаваам, освѣщавамо, освѣщаваемо, освѣщаваамоосвѣщавате, освѣщаваете, освѣщаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
освѣщаваѭтъ, освѣщаваѫтъ, освѣщаваѧтъ, освѣщаваютъ, освѣщаваѭть, освѣщаваѫть, освѣщаваѧть, освѣщавають, освѣщаваѭт, освѣщаваѫт, освѣщаваѧт, освѣщаваютосвѣщававѣ, освѣщаваевѣ, освѣщаваавѣосвѣщавата, освѣщаваета, освѣщаваатаосвѣщавате, освѣщаваете, освѣщаваатеосвѣщаваосвѣщава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
освѣщавамъ, освѣщавамь, освѣщавамосвѣщаватеосвѣщававѣосвѣщаватаосвѣщавахъ, освѣщавахь, освѣщавахосвѣщава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
освѣщаваосвѣщавахомъ, освѣщавахомь, освѣщавахом, освѣщавахмꙑосвѣщавастеосвѣщавашѧ, освѣщавашѫ, освѣщаваша, освѣщаваше, освѣщавахѫосвѣщаваховѣосвѣщаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
освѣщавастеосвѣщаваахъ, освѣщавахъ, освѣщаваахь, освѣщавахь, освѣщаваах, освѣщавахосвѣщавааше, освѣщавашеосвѣщавааше, освѣщавашеосвѣщаваахомъ, освѣщавахомъ, освѣщаваахомь, освѣщавахомь, освѣщаваахом, освѣщавахомосвѣщаваашете, освѣщавашете, освѣщаваасте, освѣщавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
освѣщаваахѫ, освѣщавахѫ, освѣщаваахѹ, освѣщавахѹосвѣщавааховѣ, освѣщаваховѣосвѣщаваашета, освѣщавашета, освѣщавааста, освѣщавастаосвѣщаваашете, освѣщавашете, освѣщаваасте, освѣщавасте
освѣщават -освѣщаваѭ -освѣщаваш несв Осветявам, изпълвам със светлина, озарявам [образно] рее фарсе. отъкѫдѹ отъ ꙁаповѣд божѧ. освѣштаваѭштꙙѧ о срьдььнѣ. ꙁаповѣд бо господьн҄ꙙ ꙁдалее просвѣштаѭштꙗ о С 401.23 Изч С Гр φωτίζω освѣштават Нвб Срв освещавам остар осветявам, осветлявам ’правя да стане светло’ ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР