Исторически речник
освтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
освтатосвтаѭ, освтаѫ, освтаѧ, освтаюосвташ, освтаеш, освтаашосвтатъ, освтаетъ, освтаатъ, освтать, освтаеть, освтаать, освтат, освтает, освтаатосвтамъ, освтаемъ, освтаамъ, освтамь, освтаемь, освтаамь, освтам, освтаем, освтаам, освтамо, освтаемо, освтаамоосвтате, освтаете, освтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
освтаѭтъ, освтаѫтъ, освтаѧтъ, освтаютъ, освтаѭть, освтаѫть, освтаѧть, освтають, освтаѭт, освтаѫт, освтаѧт, освтаютосвтавѣ, освтаевѣ, освтаавѣосвтата, освтаета, освтаатаосвтате, освтаете, освтаатеосвтаосвта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
освтамъ, освтамь, освтамосвтатеосвтавѣосвтатаосвтахъ, освтахь, освтахосвта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
освтаосвтахомъ, освтахомь, освтахом, освтахмꙑосвтастеосвташѧ, освташѫ, освташа, освташе, освтахѫосвтаховѣосвтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
освтастеосвтаахъ, освтахъ, освтаахь, освтахь, освтаах, освтахосвтааше, освташеосвтааше, освташеосвтаахомъ, освтахомъ, освтаахомь, освтахомь, освтаахом, освтахомосвтаашете, освташете, освтаасте, освтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
освтаахѫ, освтахѫ, освтаахѹ, освтахѹосвтааховѣ, освтаховѣосвтаашета, освташета, освтааста, освтастаосвтаашете, освташете, освтаасте, освтасте
освтат -освтаѭ -освташ несв Съмва, разсъмва се, развиделява се, зазорява вееръ же въ сѫботѫ освтаѭшт. въ днъ отъ сѫботъ. прде марꙗ магдалꙑн҄.  на марꙗ вдѣтъ гроба С 444.19 Изч С Гр ἐπιφώσκω Нвб Ø