Исторически речник
орѫжьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
орѫжьнкъ, орѫжьнкь, орѫжънкъ, орѫжънкь, орѫжнкъ, орѫжнкьорѫжьнка, орѫжънка, орѫжнкаорѫжьнкѹ, орѫжънкѹ, орѫжнкѹорѫжьнкъ, орѫжьнкь, орѫжънкъ, орѫжънкь, орѫжнкъ, орѫжнкьорѫжьнка, орѫжънка, орѫжнкаорѫжьнкомь, орѫжьнкомъ, орѫжънкомь, орѫжънкомъ, орѫжнкомь, орѫжнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
орѫжьнцѣ, орѫжънцѣ, орѫжнцѣорѫжьне, орѫжъне, орѫжнеорѫжьнц, орѫжънц, орѫжнцорѫжьнкъ, орѫжьнкь, орѫжънкъ, орѫжънкь, орѫжнкъ, орѫжнкьорѫжьнкомъ, орѫжьнкомь, орѫжънкомъ, орѫжънкомь, орѫжнкомъ, орѫжнкомьорѫжьнкꙑ, орѫжънкꙑ, орѫжнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
орѫжьнкꙑ, орѫжънкꙑ, орѫжнкꙑорѫжьнцѣхъ, орѫжьнцѣхь, орѫжънцѣхъ, орѫжънцѣхь, орѫжнцѣхъ, орѫжнцѣхьорѫжьнка, орѫжънка, орѫжнкаорѫжьнкѹ, орѫжънкѹ, орѫжнкѹорѫжьнкома, орѫжънкома, орѫжнкома
орѫжьнкъ м Тежко въоръжен елитен воин [образно] не достонъ. ѹбо се стъ богѹ. кого бо  пособꙗ трѣбѹтъ хс. нъ по длъгѹ  по ьст. съ любьвѭ прсно свомѹ г. вънѫ прѣстоꙗт богов. полѹв етер орѫжьнц. такожде  копнц. скор господьстѣ бран С 463.26 Изч С Гр ὁπλίτης Нвб оружник остар РРОДД