Исторически речник
орат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ораторѭ, орѧ, орюорешоретъ, ореть, ореторемъ, оремь, орем, оремоорете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
орѭтъ, орѧтъ, орютъ, орѭть, орѧть, орють, орѭт, орѧт, орюторевѣоретаорете, оретаорор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ормъ, орѣмъ, орꙗмъ, ормь, орѣмь, орꙗмь, орм, орѣм, орꙗморте, орѣте, орꙗтеорвѣ, орѣвѣ, орꙗвѣорта, орѣта, орꙗтаорахъ, орахь, орахора
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ораорахомъ, орахомь, орахом, орахмꙑорастеорашѧ, орашѫ, ораша, ораше, орахѫораховѣораста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
орастеораахъ, орахъ, ораахь, орахь, ораах, орахорааше, орашеорааше, орашеораахомъ, орахомъ, ораахомь, орахомь, ораахом, орахомораашете, орашете, ораасте, орасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ораахѫ, орахѫ, ораахѹ, орахѹорааховѣ, ораховѣораашета, орашета, орааста, орастаораашете, орашете, ораасте, орасте
орат -орѭ -ор҄еш несв Ора, разоравам рее же гъ ... которꙑ же отъ васъ. рабъ мѣѩ орѭштъ л пасѫщъ ꙇже пршьдъшю съ села. реетъ абе мнѫвъ въꙁлѧѕ М Лк 17.7 З А СК Изч М З А СК Гр ἀροτριάω Нвб ора ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Ораново МИ Орач МИ СНМБ Орачка мала МИ ИД,МНЛом Оранта МИ Оранската МИ ГХ,МИМ Орница МИ Орниците МИ Орниче МИ Орничка махала МИ ЙЗах,Кюст.кр Орницата МИ ЙЗах,Кюст