Исторически речник
опꙑтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опꙑтатопꙑтаѭ, опꙑтаѫ, опꙑтаѧ, опꙑтаюопꙑташ, опꙑтаеш, опꙑтаашопꙑтатъ, опꙑтаетъ, опꙑтаатъ, опꙑтать, опꙑтаеть, опꙑтаать, опꙑтат, опꙑтает, опꙑтаатопꙑтамъ, опꙑтаемъ, опꙑтаамъ, опꙑтамь, опꙑтаемь, опꙑтаамь, опꙑтам, опꙑтаем, опꙑтаам, опꙑтамо, опꙑтаемо, опꙑтаамоопꙑтате, опꙑтаете, опꙑтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опꙑтаѭтъ, опꙑтаѫтъ, опꙑтаѧтъ, опꙑтаютъ, опꙑтаѭть, опꙑтаѫть, опꙑтаѧть, опꙑтають, опꙑтаѭт, опꙑтаѫт, опꙑтаѧт, опꙑтаютопꙑтавѣ, опꙑтаевѣ, опꙑтаавѣопꙑтата, опꙑтаета, опꙑтаатаопꙑтате, опꙑтаете, опꙑтаатеопꙑтаопꙑта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опꙑтамъ, опꙑтамь, опꙑтамопꙑтатеопꙑтавѣопꙑтатаопꙑтахъ, опꙑтахь, опꙑтахопꙑта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опꙑтаопꙑтахомъ, опꙑтахомь, опꙑтахом, опꙑтахмꙑопꙑтастеопꙑташѧ, опꙑташѫ, опꙑташа, опꙑташе, опꙑтахѫопꙑтаховѣопꙑтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опꙑтастеопꙑтаахъ, опꙑтахъ, опꙑтаахь, опꙑтахь, опꙑтаах, опꙑтахопꙑтааше, опꙑташеопꙑтааше, опꙑташеопꙑтаахомъ, опꙑтахомъ, опꙑтаахомь, опꙑтахомь, опꙑтаахом, опꙑтахомопꙑтаашете, опꙑташете, опꙑтаасте, опꙑтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опꙑтаахѫ, опꙑтахѫ, опꙑтаахѹ, опꙑтахѹопꙑтааховѣ, опꙑтаховѣопꙑтаашета, опꙑташета, опꙑтааста, опꙑтастаопꙑтаашете, опꙑташете, опꙑтаасте, опꙑтасте
опꙑтат -опꙑтаѭ -опꙑташ несв Проверявам, проучвам наѹт хоштѫ ловѣкꙑ. не просто словесъ послѹшат. н аште кто рее то то на дрѹга вѣроват. нъ прьво опꙑтат ѧ. т самѣм дѣлесꙑ скѹшене навꙑкꙿше. сце вѣроват лѣпо С 305.20—21 ꙃѣло опꙑтат πολυπραγμονέω Проверявам старателно, издирвам истината да отъвѣшта ома  рее ... вѣрѹѭ вьскрьсеню т г ...  не ште себе мого владꙑко ꙁѣло опꙑтаѭ С 504.21—22 Изч С Гр ψηλαφάω Нвб опитам св опитвам несв ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА