Исторически речник
опрѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опрѣт сѧ*опьрѫ*опьреш*опьретъ*опьремъ*опьрете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*опьрѫтъ*опьревѣ*опьрета*опьрете*опьр*опьр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*опьрѣмъ*опьрѣте*опьрѣвѣ*опьрѣтаопрохъ, опьрѣхъ, опрѣхъ, опрохь, опьрѣхь, опрѣхь, опрох, опьрѣх, опрѣхопре, опрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опре, опрѣопрохомъ, опьрѣхомъ, опрѣхомъ, опрохомь, опьрѣхомь, опрѣхомь, опрохом, опьрѣхом, опрѣхомопросте, опьрѣсте, опрѣстеопрошѧ, опьрѣшѧ, опрѣшѧ, опрошѫ, опьрѣшѫ, опрѣшѫ, опроша, опьрѣша, опрѣша, опроше, опьрѣше, опрѣшеопроховѣ, опьрѣховѣ, опрѣховѣопроста, опьрѣста, опрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опросте, опьрѣсте, опрѣстеопрѧхъ, опрѧхь, опрѧхопрѧшеопрѧшеопрѧхомъ, опрѧхомь, опрѧхомопрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опрѧхѹопрѧховѣопрѧстаопрѧсте
опрѣт сѧ -опьрѫ сѧ -опьреш сѧ св Опра се със сила до нещо, наблегна, натисна ꙇ сънде дождъ  прдѫ рѣкꙑ  вьꙁвѣашѧ вѣтр  опьрѣшѧ сѧ храмнѣ то. ꙇ паде сѧ М Мт 7.27 З А онъ же рее сътворвъ молтвѫ брате отврьꙁ мѹ да вьлѣꙁетъ. ѫтръ бꙑвъ ꙁвѣрь.  ногама прѣд н҄ма опъръ сꙙ о стлъпъ С 558.28 Изч М З А С Гр προσκόπτω Нвб опра се ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Опор МИ Опорския камик МИ Опорското кале МИ ЙЗ,МИПир