Исторически речник
опослѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опослѹшатопослѹшаѭ, опослѹшаѫ, опослѹшаѧ, опослѹшаюопослѹшаш, опослѹшаеш, опослѹшаашопослѹшатъ, опослѹшаетъ, опослѹшаатъ, опослѹшать, опослѹшаеть, опослѹшаать, опослѹшат, опослѹшает, опослѹшаатопослѹшамъ, опослѹшаемъ, опослѹшаамъ, опослѹшамь, опослѹшаемь, опослѹшаамь, опослѹшам, опослѹшаем, опослѹшаам, опослѹшамо, опослѹшаемо, опослѹшаамоопослѹшате, опослѹшаете, опослѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опослѹшаѭтъ, опослѹшаѫтъ, опослѹшаѧтъ, опослѹшаютъ, опослѹшаѭть, опослѹшаѫть, опослѹшаѧть, опослѹшають, опослѹшаѭт, опослѹшаѫт, опослѹшаѧт, опослѹшаютопослѹшавѣ, опослѹшаевѣ, опослѹшаавѣопослѹшата, опослѹшаета, опослѹшаатаопослѹшате, опослѹшаете, опослѹшаатеопослѹшаопослѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опослѹшамъ, опослѹшамь, опослѹшамопослѹшатеопослѹшавѣопослѹшатаопослѹшахъ, опослѹшахь, опослѹшахопослѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опослѹшаопослѹшахомъ, опослѹшахомь, опослѹшахом, опослѹшахмꙑопослѹшастеопослѹшашѧ, опослѹшашѫ, опослѹшаша, опослѹшаше, опослѹшахѫопослѹшаховѣопослѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опослѹшастеопослѹшаахъ, опослѹшахъ, опослѹшаахь, опослѹшахь, опослѹшаах, опослѹшахопослѹшааше, опослѹшашеопослѹшааше, опослѹшашеопослѹшаахомъ, опослѹшахомъ, опослѹшаахомь, опослѹшахомь, опослѹшаахом, опослѹшахомопослѹшаашете, опослѹшашете, опослѹшаасте, опослѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опослѹшаахѫ, опослѹшахѫ, опослѹшаахѹ, опослѹшахѹопослѹшааховѣ, опослѹшаховѣопослѹшаашета, опослѹшашета, опослѹшааста, опослѹшастаопослѹшаашете, опослѹшашете, опослѹшаасте, опослѹшасте
опослѹшат -опослѹшаѭ -опослѹшаш несв Свидетелствам за нещо, свидетел съм а тꙑ кѫдѹ аре ... ѹвѣдѣ ꙗже проповѣдаш. хса обскалъ л с акꙑ аꙁъ ... прьст тво опослѹшаѭтъ л т С 512.3 Изч С Гр μαρτυρέω Нвб Срв послух м