Исторически речник
опона  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
опонаопонꙑ, опонѫопонѣопонѫ, опонѹопоноѭ, опоноѫ, опоноѧ, опоноюопонѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
опоноопонꙑопонъ, опоньопонамъ, опонамьопонамопонахъ, опонахь
NfOuNfGuNfDu
опонѣопонѹопонама
опона -ꙑ ж Завеса в еврейски храм ꙇс же пѹщъ гласъ вел ꙁдъше. ꙇ опона црквнаѣ раꙁдъра сѧ на дъвое съ вꙑше до нже М Мк 15.38 З.Срв. Мт 27.51 СК  рее к н҄емѹ ... сльньце свѣта съвлъкъ сꙙ облѣе сꙙ въ тъмѫ. лѹньскаа красота напрасно омрье. опона цръкъвънаа на платꙑ раꙁдъра сꙙ С 475.15 Срв. СЕ51а 1 М З СК СЕ С Гр καταπέτασμα ѡпона Нвб Ø