Исторически речник
опльват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опльватоплюѭ, оплюѫ, оплюѧ, оплююоплюш, оплюешоплютъ, оплюетъ, оплють, оплюеть, оплют, оплюетоплюмъ, оплюемъ, оплюмь, оплюемь, оплюм, оплюем, оплюмо, оплюемооплюте, оплюете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оплюѭтъ, оплюѫтъ, оплюѧтъ, оплюютъ, оплюѭть, оплюѫть, оплюѧть, оплюють, оплюѭт, оплюѫт, оплюѧт, оплюютоплювѣ, оплюевѣоплюта, оплюетаоплюте, оплюетеоплюоплю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оплюмъ, оплюмь, оплюмоплютеоплювѣоплютаопльвахъ, опльвахь, опльвахопльва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опльваопльвахомъ, опльвахомь, опльвахом, опльвахмꙑопльвастеопльвашѧ, опльвашѫ, опльваша, опльваше, опльвахѫопльваховѣопльваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опльвастеопльваахъ, оплюꙗахъ, оплюѣхъ, опльваахь, оплюꙗахь, оплюѣхь, опльваах, оплюꙗах, оплюѣхопльвааше, оплюꙗаше, оплюѣшеопльвааше, оплюꙗаше, оплюѣшеопльваахомъ, оплюꙗахомъ, оплюѣхомъ, опльваахомь, оплюꙗахомь, оплюѣхомь, опльваахом, оплюꙗахом, оплюѣхомопльваашете, оплюꙗашете, оплюѣшете, опльваасте, оплюꙗасте, оплюѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опльваахѫ, оплюꙗахѫ, оплюѣхѫ, опльваахѹ, оплюꙗахѹ, оплюѣхѹопльвааховѣ, оплюꙗаховѣ, оплюѣховѣопльваашета, оплюꙗашета, оплюѣшета, опльвааста, оплюꙗаста, оплюѣстаопльваашете, оплюꙗашете, оплюѣшете, опльваасте, оплюꙗасте, оплюѣсте
опльват -оплюѭ -оплюш св Оплюя някого ꙇ поꙇмъ с пакꙑ оба на десѩте. наѧтъ ꙇмъ глат ... се въсходмъ въ ꙇлмъ. ꙇ снъ скъꙇ прѣданъ бѫдетъ ... ꙇ порѫгаѭтъ сѧ емѹ. ꙇ ѹтепѫтъ і. ꙇ опл҄юѭтъ і. ꙇ ѹбьѭтъ і. ꙇ треті днь въскръснетъ З Мк 10.34А тъ грѣхꙑ нашꙙ ностъ.  ꙁа нꙑ болѣꙁнь прмьтъ ... толко пострадавъ прѣбꙑ бестрастьнь. ꙗꙁвенъ бꙑстъ. опл҄ьваваіь [!]. беьстꙗ прѧ.  самъ прѣбꙑваатъ ъстьнъ славьнъ С 436.19 Изч З А С Гр ἐμπτύω Нвб оплюя ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР оплювам диал ДА