Исторически речник
оплът сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оплът сѧоплъѫ, оплъѹоплъшоплътъ, оплъть, оплътоплъмъ, оплъмь, оплъм, оплъмооплъте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оплъѧтъ, оплъѧть, оплъѧтоплъвѣоплътаоплътеоплъоплъ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оплъмъ, оплъмь, оплъмоплътеоплъвѣоплътаоплъхъ, оплъхь, оплъхоплъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оплъоплъхомъ, оплъхомь, оплъхом, оплъхмꙑоплъстеоплъшѧ, оплъшѫ, оплъша, оплъше, оплъхѫоплъховѣоплъста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оплъстеоплъаахъ, оплъахъ, оплъаахь, оплъахь, оплъаах, оплъахоплъааше, оплъашеоплъааше, оплъашеоплъаахомъ, оплъахомъ, оплъаахомь, оплъахомь, оплъаахом, оплъахомоплъаашете, оплъашете, оплъаасте, оплъасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оплъаахѫ, оплъахѫ, оплъаахѹ, оплъахѹоплъааховѣ, оплъаховѣоплъаашета, оплъашета, оплъааста, оплъастаоплъаашете, оплъашете, оплъаасте, оплъасте
оплът сѧ -оплъѫ сѧ -оплъш сѧ св 1. Опълча се, вдигна се на бой срещу някого аште оплътъ сꙙ на мꙙ плъкъ не ѹботъ сꙙ срьдꙿце мо. гь мнѣ помоштьнкꙿ  аꙁъ ѹꙁьрѫ врагꙑ моѧ С 17.28 2. Възправя се в защита на някого нще сь воꙁъва  гь ѹслꙑша .  отъ вьсѣхъ скрьбе ...  его спе . оплътъ сѩ аⱔг҄лъ гнь окръсть боѩщіхъ сѩ его. їꙁбавтъ ѩ СП 33.8 Изч СП С Гр παρατάσσομαι παρεμβάλλω Нвб опълча се ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР Срв Опълченец МИ Опълченско МИ СНМБ