Исторически речник
оплъень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
оплъен, оплъеньоплъенꙗ, оплъена, оплъеньꙗоплъеню, оплъенѹ, оплъеньюоплъенмь, оплъеньмь, оплъенмъ, оплъеньмъ, оплъенмь, оплъенмъоплъен, оплъень, оплъеноплъенꙗ, оплъена, оплъеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
оплъен, оплъень, оплъенеоплъенмъ, оплъеньмъ, оплъенмь, оплъеньмь, оплъенмъ, оплъенмь, оплъеномъ, оплъенамъоплъен, оплъень, оплъен, оплъенмоплъенхъ, оплъеньхъ, оплъенхь, оплъеньхь, оплъенхъ, оплъенхьоплъен, оплъеньоплъеню, оплъенѹ, оплъенью
NnDu
оплъенма, оплъеньма, оплъенма, оплъенма
оплъень -ꙗ ср Боен ред, боен строй дрѹгꙿ дрѹга вараѭште въкѹпѣ. вь дѣло съконьаваѭштꙙ. повелѣнмъ дѣтѣл . побѣдоѭ. ѹстрон. къ врагомъ  мѫтел҄емъ обльен (погр. вм. оплъенмъ, Север., с. 99, бел. под линия) С 464.1—2 Изч С Гр παράταξις оплъен Нвб опълчение ОА ВА ЕтМл БТР АР