Исторически речник
оплъат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оплъат сѧоплъаѭ, оплъаѫ, оплъаѧ, оплъаюоплъаш, оплъаеш, оплъаашоплъатъ, оплъаетъ, оплъаатъ, оплъать, оплъаеть, оплъаать, оплъат, оплъает, оплъаатоплъамъ, оплъаемъ, оплъаамъ, оплъамь, оплъаемь, оплъаамь, оплъам, оплъаем, оплъаам, оплъамо, оплъаемо, оплъаамооплъате, оплъаете, оплъаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оплъаѭтъ, оплъаѫтъ, оплъаѧтъ, оплъаютъ, оплъаѭть, оплъаѫть, оплъаѧть, оплъають, оплъаѭт, оплъаѫт, оплъаѧт, оплъаютоплъавѣ, оплъаевѣ, оплъаавѣоплъата, оплъаета, оплъаатаоплъате, оплъаете, оплъаатеоплъаоплъа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оплъамъ, оплъамь, оплъамоплъатеоплъавѣоплъатаоплъахъ, оплъахь, оплъахоплъа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оплъаоплъахомъ, оплъахомь, оплъахом, оплъахмꙑоплъастеоплъашѧ, оплъашѫ, оплъаша, оплъаше, оплъахѫоплъаховѣоплъаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оплъастеоплъаахъ, оплъахъ, оплъаахь, оплъахь, оплъаах, оплъахоплъааше, оплъашеоплъааше, оплъашеоплъаахомъ, оплъахомъ, оплъаахомь, оплъахомь, оплъаахом, оплъахомоплъаашете, оплъашете, оплъаасте, оплъасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оплъаахѫ, оплъахѫ, оплъаахѹ, оплъахѹоплъааховѣ, оплъаховѣоплъаашета, оплъашета, оплъааста, оплъастаоплъаашете, оплъашете, оплъаасте, оплъасте
оплъат сѧ -оплъаѭ сѧ -оплъаш сѧ несв Опълчвам се, вдигам се на бой срещу някого въꙁмѣте врата кнꙙꙁ ваш ...  ꙗко се пр цр храбьрѣ. цѣсарьскꙑ оплъаѭшт сꙙ.  побѣждаѭшт. гроꙁа етера  трепетъ. въкѹпѣ же  съмѫштан  страхъ прстрашънъ нападатъ. на непобѣдмааго владꙑкꙑ врата С 464.24—25 Изч С Гр παράταξις Нвб оплъчвам се остар диал