Исторически речник
опеалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опеалтопеалѭ, опеалѧ, опеалюопеалшопеалтъ, опеалть, опеалтопеалмъ, опеалмь, опеалм, опеалмоопеалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опеалѧтъ, опеалѧть, опеалѧтопеалвѣопеалтаопеалтеопеалопеал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опеалмъ, опеалмь, опеалмопеалтеопеалвѣопеалтаопеалхъ, опеалхь, опеалхопеал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опеалопеалхомъ, опеалхомь, опеалхом, опеалхмꙑопеалстеопеалшѧ, опеалшѫ, опеалша, опеалше, опеалхѫопеалховѣопеалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опеалстеопеалꙗахъ, опеалѣахъ, опеалаахъ, опеалѣхъ, опеалꙗхъ, опеалѧахъ, опеалѧхъ, опеалꙗахь, опеалѣахь, опеалаахь, опеалѣхь, опеалꙗхь, опеалѧахь, опеалѧхь, опеалꙗах, опеалѣах, опеалаах, опеалѣх, опеалꙗх, опеалѧах, опеалѧхопеалꙗаше, опеалѣаше, опеалааше, опеалѣше, опеалꙗше, опеалѧаше, опеалѧшеопеалꙗаше, опеалѣаше, опеалааше, опеалѣше, опеалꙗше, опеалѧаше, опеалѧшеопеалꙗахомъ, опеалѣахомъ, опеалаахомъ, опеалѣхомъ, опеалꙗхомъ, опеалѧахомъ, опеалѧхомъ, опеалꙗахомь, опеалѣахомь, опеалаахомь, опеалѣхомь, опеалꙗхомь, опеалѧахомь, опеалѧхомь, опеалꙗахом, опеалѣахом, опеалаахом, опеалѣхом, опеалꙗхом, опеалѧахом, опеалѧхомопеалꙗашете, опеалѣашете, опеалаашете, опеалѣшете, опеалꙗшете, опеалꙗасте, опеалѣасте, опеалаасте, опеалѣсте, опеалꙗсте, опеалѧасте, опеалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опеалꙗахѫ, опеалѣахѫ, опеалаахѫ, опеалѣхѫ, опеалꙗхѫ, опеалꙗахѹ, опеалѣахѹ, опеалаахѹ, опеалѣхѹ, опеалꙗхѹ, опеалѧахѹ, опеалѧхѹопеалꙗаховѣ, опеалѣаховѣ, опеалааховѣ, опеалѣховѣ, опеалꙗховѣ, опеалѧаховѣ, опеалѧховѣопеалꙗашета, опеалѣашета, опеалаашета, опеалѣшета, опеалꙗшета, опеалꙗаста, опеалѣаста, опеалааста, опеалѣста, опеалꙗста, опеалѧаста, опеалѧстаопеалꙗашете, опеалѣашете, опеалаашете, опеалѣшете, опеалꙗшете, опеалꙗасте, опеалѣасте, опеалаасте, опеалѣсте, опеалꙗсте, опеалѧасте, опеалѧсте
опеалт -опеалѭ -опеалш св Опечаля, натъжа, наскърбя дьнесь адамъ ... спаде с породꙑ. дьнесь пакꙑ въпѹштенъ бꙑстъ. ѡ многообраꙁьнааго дьн. ѡ многоплаьнааго  беꙁплаьнааго. ѡ ꙁаѹтра опеалвꙑ. вееръ же вьꙁвеселвъ С 429.18—19 съпасꙿ вьсꙙ ꙁьлꙑѧ внꙑ на благо прѣтвор. горко сладько сътворвъ ... дьнь вьꙁьмъ мръ опеалвꙑ.  дьнь отъда мръ вьꙁвеселвъ С 430.22—23 Изч С Гр λυπέω [вар. πτήσσω] Нвб опечаля [се] ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР Срв опечаля се ’положа труд, усилия’ диал ДА